29.10.2010 - 10:52, Pia Forssell

Perspektiv på tid: Zacharias Topelius Skrifter – en utgåva för 2000-talet

Den 29 oktober 2010 utkommer första delen av Zacharias Topelius Skrifter (ZTS), både som tryckt bok i Svenska litteratursällskapets skriftserie och i digital utgåva (ZTe). I denna del, Ljungblommor, ingår Topelius tre tidiga diktsamlingar och några kompletterande dikter.  Delen är utgiven av Carola Herberts, för inledningen står Clas Zilliacus.  

På utgåvans hemsida – topelius.fi – och i en liten broschyr om utgåvan och utgivningsplanen talar redaktionen om ZTS som »en utgåva för 2000-talet». Vi blev vänligt upplysta om att vi är sent ute, nu är det 2010, alltså 2010-tal. Det här blev en aha-upplevelse, en påminnelse om de olika tidsperspektiven inom bokbranschen.

           Det är drygt 500 år sedan boktryckarkonsten fick sitt genombrott och inte mycket mer än tio sedan de första elektroniska utgåvorna kom. Tack vare pliktleveranserna till de s.k. nationalbiblioteken bevaras böcker omsorgsfullare än de flesta andra föremål. Men för en tryckt bok som utkommer på ett kommersiellt förlag är omloppstiden mycket kort numera. Boken förväntas sälja i några månader, sedan väntar bokrea och makulering. Ett sådant tidsperspektiv är otänkbart för en textkritisk utgåva.

          Arbetet med den historisk-kritiska utgåvan av Topelius dikter, med etablering av texten och kollationering av den, med inledning och kommentarer, har pågått i fem år. Parallellt har strukturer och program för den digitala utgåvan skapats och testats, texterna har digitaliserats, ocr-behandlats och kodats. Både den tryckta och den elektroniska utgåvan har formgivits grafiskt. Alla avsnitt är granskade och korrekturlästa. Omkring tjugo personer har medverkat med insatser av olika slag. En vetenskaplig utgåva är alltså en stor satsning. Den görs inte för decenniet, för 2010-talet. Vi har inga ambitioner att göra den för millenniet, för tvåtusentalet. Men seklet siktar vi på, tjugohundratalet.

          Utgåvor är resultat av forskning och de initierar forskning. Om utgivarna gör ett omsorgsfullt arbete med textetableringen, d.v.s. återgivningen av författarens verk – i det här fallet Topelius –, så står den delen av utgåvan sig länge. Men i och med att forskningen framskrider och forskningsläget förändras behöver inledningar och kommentarer skrivas om. Det digitala formatet gör det möjligt att komplettera kommentarer, forskningsöversikter och bibliografiska uppgifter, men när Topeliusforskningen tar fart – och det hoppas vi på – kan det på lång sikt bli aktuellt med mera genomgripande uppdateringar.

Zacharias Topelius Skrifter utkommer i både tryckt och elektronisk form, den är alltså en s.k. hybridutgåva. Vi hoppas att vi har kunnat ta tillvara det bästa i de två formaten: den tryckta bokens förnämliga användargränssnitt och sensuella påtaglighet, den digitala utgåvans möjligheter för användaren att både få överblick och uppfatta de minsta detaljerna i Topelius skrivprocess. Vi hoppas att det vi börjar leverera nu är en utgåva för hela tjugohundratalet. 

Pia Forssell, ledande editionsredaktör

Lägg till ny kommentar