27.9.2017 - 09:34, Hanna Strandberg

På språng i Borgå – ett fältarbete om mobilitet

Busstationen vid torget. Foto: SLS / Janne Rentola

På måndagen den 18 september samlades en grupp etnologi- och folkloristikstuderande från Åbo Akademi på SLS i Helsingfors för att dra igång en fältarbetsvecka med destination Borgå. Temat för fältarbetet var mobilitet och studenterna hade valt att göra intervjuer om pendling, migration, flyttar och stadsplanering. En grupp studenter ville som motvikt till temat mobilitet intervjua människor som bott länge i Borgå, såna som kanske inte längre vill flytta. Ett brett perspektiv på temat mobilitet alltså!

SLS arkiv har tidigare gjort insamlingar med studenter från både Åbo Akademi och Helsingfors universitet bland annat i Närpes och Lovisa. Ett resultat av tidigare insamlingar är till exempel namninsamlingarna som använts på webbplatsen Namnen i våra städer.

Borgå valdes som insamlingsort av flera anledningar, tvåspråkigheten, läget och inte minst den stora andelen personer som bor i Borgå men pendlar till huvudstadsregionen gjorde att Borgå blev ett naturligt val. På Borgå stads webbplats kan man läsa att 24,8 % av Borgåborna arbetar i huvudstadsregionen, men ökningen av mängden pendlare har på de senaste åren avstannat. Studerande Henna Mäkelä och Sandra Lemström intervjuade bland annat en redaktör, en student och en arkivarie som alla pendlar mellan sträckan Borgå-Helsingfors. Läs om Hennas reflektioner om fältarbetet på Åbo Akademis etnologiblogg.

”Jag lärde mig mycket nytt om min gamla hemstad Borgå. Sådant som jag inte tänkt på tidigare”, säger Cecilia Ståhlberg som flyttat till Åbo för att studera folkloristik. Cecilia och etnologistuderande Oona Haapamäki valde att fokusera på stadsplanering, hur människor rör sig i staden var en av frågorna som de tog upp i sitt frågeschema.

Men vad tyckte Borgåborna? Hur är det att pendla? Varför har man valt att flytta till eller bo i Borgå? Hur är det att röra sig i Borgå? Det kan vi berätta mera om när studerandena renskrivit intervjuerna och presenterat materialet på kursens avslutningsseminarium i Åbo. Vi på arkivet ser framemot att ta del av studenternas presentationer och reflektioner om materialet.

Till slut, tack till alla Borgåbor som ställt upp och visat sitt intresse för insamlingen!

Lägg till ny kommentar