25.10.2012 - 11:04, Christer Kuvaja

På finlandssvenska i Stockholm

Varför kämpar ni svenskspråkiga inte mera för svenskans sak i Finland? Är det fortfarande så att man får på käften om man talar svenska på gatan i Helsingfors eller i Åbo? Det var några av de (mindre seriösa) frågor vi fick efter våra föredrag på Finlandsinstitutet i Stockholm den 23 oktober. Vi, var undertecknad och fyra SLS forskare (Marika Tandefelt, Östen Wahlbeck, Sofie Henricson och Sofie Strandén-Backa) som för en entusiastisk publik på över 100 personer berättade om SLS och vår forskning.

Publiken fick bl.a. höra om finlandssvenskarnas och rikssvenskarnas syn på finlandssvenskan, om rikssvenska invandrare i Finland, om hur och varför finska ord och uttryck kommer in i samtal bland finlandssvenskar i språköarna Tammerfors, Uleåborg, Björneborg och Kotka, samt om den ortnamnsdebatt som fördes i samband med att Paula Wilson utgav sin bok ”Röster ur forntiden: Gamla ortnamn berättar”.

Vi SLS:are var mycket glada över att tillställningen lockade en så stor publik. Många av dem som var på plats var till Sverige flyttade svenskspråkiga från Finland, men visst fanns publiken även rikssvenskar med ett intresse för Finland.

Svaren på de inledande frågorna blev att det finns många personer och organisationer, bl.a. SLS, som engagerar sig mycket för svenskan i Finland, men att vi kanske kunde aktivera oss ytterligare. Till frågan om att ”få på käften” kunde vi svara att det förekommer att svenskspråkiga råkar i gräl eller upplever hotfulla situationer på grund av att de talar svenska på gatan, men huruvida detta blivit vanligare på senare tid är svårt att uttala sig om. Att ”få på käften” är väl relaterat till var, när och med vem man rör sig på gatan.

Lägg till ny kommentar