12.5.2017 - 15:52, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: Vort land

Finlands nationalsång Vårt land fyller i år 170 år. Dikten inleder första delen av Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner som utkom 1848, men den publicerades första gången redan den 2 januari 1847 i Borgå Tidning. Stroferna 4-7 saknades här, i sin helhet publicerades Vårt land i Fosterländskt album i april 1847. Dikten skrevs under påverkan av de nationalistiska och patriotiska stämningarna i Europa under 1840-talet, och det anses numera klarlagt att Runeberg medvetet ville skapa en finländsk nationalsång. Det finns flera tonsättningar till Vårt land, bl.a. Runebergs egen, men den mest kända är väl den av Fredrik Pacius. Den framfördes första gången offentligt på Floradagen den 13 maj 1848 på studentavdelningarnas vårfest i Gumtäkt i Helsingfors.

Runebergs författarskap har ju i Finland använts i mångahanda nationella sammanhang. Ett danskt exempel är den illustrerade utgåvan av Vårt land i översättning av Hans Hartvig Seedorff Pedersen som H. Hirschsprungs förlag i Köpenhamn publicerade 1940. Vinterkriget 1939-1940 väckte stor sympati för Finland och en vilja att hjälpa. Överskottet av försäljningen av Vort land gick till den danska Finlandsinsamlingen. De svartvita illustrationerna utfördes av konstnären Ernst Hansen (1892-1968) och visar moderna scener från kriget i Finland till Runebergs text. Hansen besökte själv Finland 1940. Världshändelserna gjorde att boken ändå gick ganska obemärkt förbi. Förordet av Paavo Pajula som var Finlands minister i Köpenhamn är daterat den 28 februari 1940. Några veckor senare, den 9 april, gick Tyskland till anfall mot Danmark.

Lägg till ny kommentar