28.4.2017 - 10:49, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: Svenska skådespelare och Svenska operasångare

 

Åren 1884 och 1885 gav C.E. Fritzes förlag i Stockholm ut böckerna Svenska skådespelare. Karakteristiker och porträtter och Svenska operasångare. Karakteristiker och porträtter av Frans Hedberg (1828-1908). Hedberg var bl.a. skådespelare, teaterdirektör och författare till flera skådespel och operalibretton, och kände väl till den svenska teater- och musikvärlden. Det bäddade för de påfallande personligt hållna porträtten av tidens större och mindre stjärnor. Hedberg skriver mestadels välvilligt om skådespelarnas karriärer, men det märks att yrket för de flesta innebar hårt arbete och en ekonomiskt osäker tillvaro. Villkoren för kvinnliga skådespelare blir oavsiktligt belysta i porträttet av den då drygt femtioåriga Helfrid Kinmansson (1831-1906):

Helfrid Kinmansson har varit lyckligare än sin make, hon har kunnat icke allenast utan skada, nej med vinst, öfvergå från den romantiska älskarinnans till karaktärsrollernas och de komiska gummornas område, och till följe deraf griper hon ännu med betydande framgång in uti det dramatiska lif som utvecklas under våra ögon.

Operan var mera internationell än teatern. Det stora namnet var Jenny Lind (1820-1887), men flera andra svenska operasångare uppträdde på scenerna ute i Europa, och dessutom verkar det ha varit relativt vanligt med studier i Paris eller Berlin. En annan fördel med en operakarriär som Hedberg nämner i samband med barytonen Rudolf Walin (1820-1868) var att ett dialektalt uttal (som ansågs komiskt i talroller) lättare kunde döljas.

Svenska skådespelare och Svenska operasångare riktade sig till ett kulturellt intresserat borgerskap som kunde och ville betala för förlagets vackert inbundna helklotband med rik (somliga sa redan då överrik) dekor i guld-, silver- och färgtryck. Illustrationerna är av Anders Victor Andrén (1856-1930), som var en uppskattad reportagetecknare i tidningspressen.

De två böckerna finns i Svenska teaterns boksamling i SLS. SLS bibliotek övertog år 2009 en del av teaterns bibliotek i samband med att också dess arkiv donerades till SLS. En intressant detalj är att Svenska skådespelare tidigare har ägts av författaren Runar Schildt (1888-1925). Schildts ex libris tecknades ca 1919 av Maria Lagorio (1893-1979).

Runar Schildt (Maria Lagorio)
Runar Schildt (Maria Lagorio)

Lägg till ny kommentar