16.9.2016 - 16:31, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: Svensk ornithologie

Förutom andra äldre boksamlingar är Svenska litteratursällskapet också ägare till två stora herrgårdsbibliotek, de i Sarvlax i Pernå och Stensböle i Borgå. Tyngdpunkten i biblioteket i Stensböle ligger på den stora 1800-talssamlingen av främst skönlitteratur och historia, men visst finns här också äldre verk, bl.a. några praktfulla planschverk från början av 1800-talet. Ett av dem är illustrationerna till Anders Sparrmans Svensk ornithologie med efter naturen colorerade tekningar (1806-16).

Anders Sparrman (1748-1820) var en av Linnés elever, och gjorde resor till bl.a. Kina och Sydafrika där han samlade in djur och växter. Åren 1772-75 deltog han i James Cooks andra resa som en av expeditionens naturforskare. Cook måste ge upp sina försök att nå Antarktis, men åtminstone kunde Sparrman i sin publicerade reseberättelse skryta med att det var han som nått längre söderut än någon annan genom att han stod i sin kajuta längst bak och tittade på isbergen när fartyget vände! Tillbaka i Sverige utgav Sparrman två av de första systematiskt upplagda svenska fågelböckerna, Museum Carlsonianum och Svensk ornithologie. Svensk ornithologie skulle utgöra ett planschverk över alla svenska fåglar, men den stora satsningen fullbordades aldrig. Sammanlagt utkom 69 planscher i 11 häften åren 1806-16, och också textdelen som utkom 1806-07 är ofullständig. Formatet med handkolorerade planscher i kopparstick var fortfarande något nytt i Sverige, och metoden att färglägga varje plansch för hand gjorde att upplagorna blev små och dyra. Ofta var det kvinnor som utförde färgläggningen som hemarbete. Av planscherna i Svensk ornithologie hade 25 redan ingått i Museum Carlsonianum. De övriga kopierades från olika källor, bl.a. verket Nederlandsche vogelen av Cornelis Nozeman och Christiaan Sepp som började utges 1770. Det är härifrån bilden av skatan togs.

Exemplaret av Svensk ornithologie i Stensböle har tillhört hovrättspresidenten Carl Fredrik Rotkirch (1775-1832) och är inbundet i ett samtida helskinnband. Exemplaret har 62 planscher och är alltså inte komplett, och också texterna och titelbladet saknas.


Källor:

Dahl, Björn: Sveriges zoologiska litteratur (Kjuge, 1996)

Stensböle i Borgå. En herrgård under 700 år. Red. Henrik Degerman, Torsten Edgren och Olle Sirén. (Helsingfors, 2004)

Lägg till ny kommentar