19.9.2017 - 15:47, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: Revelationes Sancte Birgitte

Ett av medeltidens internationella samtalsämnen var  de religiösa uppenbarelser den svenska adelsdamen Birgitta Birgersdotter började få på 1340-talet och som spreds i avskrifter i hela Europa. Birgitta som flyttade till Rom 1349 drog sig ju inte för att gripa in i tidens politiska och religiösa intriger. Det är väldokumenterat hur uppenbarelserna kom till. Birgitta skrev antingen själv ner sina syner på svenska eller dikterade dem för någon av sina biktfäder, prior Petrus Olavi från Alvastra kloster eller magister Petrus Olavi från Skänninge. I båda fallen översattes texterna genast till latin, och Birgitta granskade personligen översättningen. Hon kunde alltså skriva och förstod latin redan före Romtiden. Det var ingen självklarhet för 1300-talets kvinnor, men en viss utbildning också för flickor hörde till fördelarna med att födas rakt in i det högadliga nätverket.

Efter Birgittas helgonförklaring 1391 arbetade Vadstena kloster länge på att skapa en standardutgåva av uppenbarelserna. Boktryckarkonsten öppnade helt nya möjligheter, och den första tryckta utgåvan, rikt illustrerad med träsnitt, framställdes 1492 i Lübeck av Bartholomaeus Ghotan (känd också i Finlands bokhistoria som tryckare av Missale Aboense). Eftersom denna edition tillkom på Vadstenas initiativ fick den redan från början en officiell ställning och utgjorde grunden för senare utgåvor.

Exemplaret av Revelationes Sancte Birgitte i SLS bibliotek tillhör den andra upplagan från år 1500. Enligt förordet hade den österrikiske riddaren Florian Waldauff von Waldenstein låtit översätta verket till tyska, och intresserat kejsaren Maximilian I för nya utgåvor på tyska och latin. Maximilian vände sig till den välkände boktryckaren Anton Koberger i Nürnberg om en latinsk och en tysk utgåva med illustrationer. Den latinska utkom alltså år 1500 och baserades helt på 1492 års utgåva. Den var illustrerad med nya träsnitt som motivmässigt följde de gamla (men alltså inte var kopior). Sammanlagt ingår 31 olika träsnitt, men eftersom några har använts på flera ställen i boken är antalet illustrationer 59. Den traditionella uppfattningen att de utfördes av antingen Albrecht Dürer eller Matthias Grünewald stämmer knappast. Båda samarbetade med Anton Koberger i andra bokprojekt, men illustrationerna i Revelationes attribueras numera till en okänd konstnär som brukar gå under namnet Brigitten-Meister.

Revelationes Sancte Birgitte i SLS bibliotek ingår i Jarl Pousars samling. Trots de vältummade sidorna är inlagan komplett med undantag av två blanka blad som egentligen ska finnas där. De togs antagligen bort när boken bands in i ett skinnband i rokokostil någon gång på 1700-talet. Det finns anteckningar om flera tidigare ägare, bl.a. Birgittinerklostret i Antwerpen. En annan är professor Jarl Gallén (1908-1990), som på sin tid ägde en av Finlands största privata samlingar av inkunabler.

Källor:

Heliga Birgittas uppenbarelser 650 år. En jubileumsutställning av latinska handskrifter och editioner tryckta 1492-1992. Universitetsbiblioteket i Lund 3 mars-8 april 1995. Lund, 1995

Pousar, Jarl: Anton Koberger och hans utgåva av Revelationes Sancte Birgitte. Bokvännens bok 8. Sällskapet Bokvännerna i Finland, s. 86-90. Helsingfors, 2001

Revelationes Birgitta 1500
Revelationes Birgitta 1500

Lägg till ny kommentar