17.2.2017 - 10:02, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: Kehoitus-Sanat

När Elias Lönnrot kom till Kajana som nyutnämnd provinsialläkare i januari 1833 möttes han av följderna av föregående års missväxt. Stora delar av befolkningen hade drabbats av livsmedelsbrist, och de sociala förhållandena förbättrades inte heller av den utbredda alkoholkonsumtionen. Myndigheternas åtgärder var blygsamma, och Lönnrot vände sig då till privata välgörare för att underlätta situationen för de mest utsatta familjerna.

På trettondagen 1833 höll kyrkoherden i Lundo, Karl Gustaf Ahlstedt (1778-1833) en predikan där han vädjade till de bättre lottade att hjälpa de drabbade i norr. Elias Lönnrot hade fungerat som läkare i Uleåborg under hösten, och en av hans kontakter i staden, redaren och rådmannen Gustaf Bergbom bekostade tryckningen av Ahlstedts predikan som skulle spridas bland potentiella donatorer.  Gustaf Bergbom (1785-1860) var en av de rikaste männen i Uleåborg och känd för sin välgörenhet bland de fattiga. Den lilla skriften på 16 sidor trycktes på C.E. Barcks tryckeri i Uleåborg och kom ut våren 1833 under titeln Kehoitus-sanat sanankuulioille, runsaaseen avun antoon, kowan katowuoden kautta elatusaineitten puutokseen joutuneille Pohjan- ja Savon-maan asujamille, lausunut muutaman seurakunnan kirkkoherralta Etelä-Suomesa, 6:tena päiwänä Tammi-kuusa 1833. Skriften var en del av Lönnrots fortsatta strävanden att förbättra förhållandena i sitt distrikt. Senare under våren sände Bergbom honom ytterligare 100 riksdaler banco av sina egna medel att utdelas till nödlidande, och Bergbom skickade dessutom ut ännu en insamlingslista till sina affärskontakter.

I SLS bibliotek finns en tjock bunt med ca 80 exemplar av Kehoitus-sanat. De ser ut att komma direkt från tryckeriet och utgör antagligen en restupplaga som aldrig delades ut. Bunten ingår i en liten samling böcker som tillhört barnträdgårdsläraren och publicisten Thyra Hanemann (1879-1964). Hanemann hade släktrötter i Uleåborg som förklarar bunten med Kehoitus-sanat. Hon var nämligen barnbarnsbarn (dotter-dotter-dotter) till Gustaf Bergbom, och också den som ordnade upp företagets äldsta arkiv. Det är lätt att föreställa sig att Bergbom fick hela upplagan av Kehoitus-sanat från tryckeriet, och att en del av den sedan aldrig distribuerades, men inte heller slängdes bort.Huvudsakliga källor:

von Bonsdorff, Lars G: Kommerserådet (Ekenäs, 1980)

Lönnrot, Elias: Valitut teokset 1. Kirjeet. Toimittanut Raija Majamaa (Helsinki, 1990)

Lägg till ny kommentar