22.6.2017 - 10:52, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: Irische Elfenmärchen

Jacob (1785–1863) och Wilhelm (1786–1859) Grimm hör till den tyska språkforskningens och folkloristikens stora namn. Det var den här tiden – början av 1800-talet – man i alla länder i Europa på allvar upptäckte folket. Folket sysslade med allt möjligt intressant, berättade bland annat sagor. Bröderna Grimms Kinder- und Hausmärchen (första upplagan i två delar 1812 och 1815) är en samling folksagor som bröderna delvis själva hade upptecknat från muntlig tradition. Insamlandet av folksagor kom under 1800-talet att få en allt tydligare nationalistisk klangbotten, och Kinder- und Hausmärchen inspirerade många liknande projekt på andra håll.

I London utgav Thomas Crofton Croker (1798–1854) år 1825 ut en samling irländska folksägner och folklivsskildringar, Fairy legends and traditions of the south of Ireland. Croker som var född i Cork började tidigt intressera sig för folkliga irländska traditioner. Hans far var en major i den brittiska armén som sände sonen på praktikantutbildning till en handelsfirma, men Thomas följde sina mera sunda naturliga instinkter och blev folklorist och fornforskare i stället. Han började samla in sägner och visor under sina resor i Irland. Han flyttade redan år 1819 till England där han gav ut flera samlingar med irländskt traditionsmaterial. Den första i raden var Fairy legends and traditions... som Jacob och Wilhelm Grimm genast fick upp ögonen för. De översatte ett urval av samlingen till tyska (d.v.s. de behöll sägnerna och lämnade bort folklivsskildringarna) och utgav dem år 1826 under namnet Irische Elfenmärchen (alltså en direkt översättning av Crokers ”fairy legends”).

Exemplaret av Irische Elfenmärchen i Jarl Pousars samling i SLS bibliotek tillhör en utgåva ”für die Jugend” från Schillerbuchhandlung i Charlottenburg, med illustrationer av Richard Flockenhaus (1876–1943). Flockenhaus komponerade också det vackra klotbandet med katten. Signaturen RF ses nere till vänster. En första upplaga utkom 1911, men detta är en utökad senare upplaga utan årtal. En namnteckning i boken daterar den ändå till senast 1920.

”Irische Elfenmärchen” av Thomas Crofton Croker, med illustrationer av Richard Flockenhaus.
”Irische Elfenmärchen” av Thomas Crofton Croker, med illustrationer av Richard Flockenhaus.

 

Lägg till ny kommentar