6.6.2017 - 13:44, Patrik Aaltonen

På bibliotekets hyllor: En sommarresa i Finland

År 1908 gav det engelska förlaget Methuen & Co. ut en bok med titeln A Summer Tour in Finland. Om en finländare hade fått syn på denna bok i en engelsk bokhandel, hade han nog blivit en smula konfunderad. Det första man lägger märke till är pärmillustrationen: två vita skepp som seglar mellan massiva, hundratals meter höga klippor – klippor vars like det torde vara svårt att hitta i Finland. Det andra är författarnamnet: Paul Waineman. Enligt uppgifterna på titelbladet har författaren också skrivit andra böcker med finsk anknytning, som A Heroine from Finland (1902) och By a Finnish Lake (1903). Vem var denna Paul Waineman, med ett så uppenbart intresse för Finland?

Bakom författarnamnet Paul Waineman döljer sig i själva verket en finländsk kvinna, Sylvia Borgström. Borgström, som hörde till den Borgströmska köpmannasläkten, var född och uppvuxen i Helsingfors men flyttade till England efter att ha gift sig med en britt, Herbert MacDougall. Där levde hon till sin död, författande böcker och – av allt att döma – njutande av livet för fulla muggar. Hennes författarskap gick helt och hållet på engelska och hon publicerade alla sina böcker under den kalevalaklingande pseudonymen Paul Waineman (Väinämöinen), kanske som en eloge till det hemland hon lämnat bakom sig.

A Summer Tour in Finland (1908) är en reseberättelse. Det är en ståtlig lunta i grönt klot, med illustrationer i färg av den finländska konstnären Alexander Federley. Men det som intresserar mest är nog resenären. Då man öppnar boken frapperas man omedelbart av författarinnans muntra tonfall:

The world is always a delight when the sun is shining upon the waters and we have an extra little thump of pleasure in those variable machines we call our hearts. I defy anyone to feel sulky on entering for the first time the harbour of Helsingfors. I have entered it many times, and yet each time it has appeared under a new aspect.

Denna bekymmersfria och livsbejakande ton genljuder genom hela boken och förlänar den mycket av sin charm. Det betyder dock inte att Borgström skulle sakna distans till det hon ser och upplever. Tvärtom, vare sig hon superar i Helsingfors eller beundrar midnattssolen i Aavasaksa, har författarinnan ständigt ett roat småleende på läpparna (ett leende som man är frestad att kalla engelskt). Eller vad sägs om följande replik: ”No pretty woman ever desired more ardently to be considered a beauty than Helsingfors desires to be thought a big city.” Eftersom Borgström är både finländare och utlänning har hon ett dubbelperspektiv som gör boken mycket underhållande – kanske i synnerhet för en finländare.

A Summer Tour in Finland börjar i Helsingfors, varifrån författarinnan reser österut till Borgå och Viborg. Efter en avstickare till Valamo avverkas i tur och ordning: Joensuu, Nyslott, Kuopio, Kajana, Uleåborg och Torneå. Sedan bär det söderut längs med västkusten: Karleby, Vasa, Tammerfors, Tavastehus – och slutligen Åbo. (De klassiska nationallandskapen beundras förstås också: Imatra, Punkaharju, Kangasala…) Författarinnan beskriver inte bara städerna och sevärdheterna, utan också de människor hon möter under sin resa. Den bild av Finland som författarinnan målar upp känns inte helt obekant. Finländarna beskrivs som tysta, envisa och ärliga (”A Finn's honesty is sometimes almost aggressive”), medan Finland beskrivs som ett tryggt och snyggt land, där vem som helst kan resa utan rädsla. Kvinnornas ställning lyfts fram – vid denna tidpunkt (1907) var ju Finland det enda landet i Europa där kvinnor hade rösträtt och var valbara. Att Finland är ett modernt land betonas också. Trots de pikar som författarinnan rikar mot huvudstadsbornas pretentioner, beskrivs Helsingfors dock som en kosmopolitisk storstad i vardande, badande i solljus och framtidsdrömmar, och med alla moderna bekvämligheter en resenär kan önska sig. Come to Finland! lyder budskapet. Man vill gärna tro att en och annan engelsk läsare lät sig övertalas.

Sylvia Borgström är i vissa avseenden en typisk representant för sekelskiftets kosmopolitiska överklass: född till pengar och med all den frihet att resa och se världen som pengar kan köpa. Å andra sidan framstår Borgström faktiskt som mer kosmopolitisk än de flesta av sina ståndsbröder och -systrar. I boken A Summer Tour in Finland refererar hon regelbundet till sina konversationer med europeiska prinsar och potentater. ”I remember Mr. George Wyndham, when he was Chief Secretary for Ireland, saying to me one day in Dublin...” är en typisk digression. Det är förmodligen inte heller många finländska damer som fått tillfälle att skämta med påven:

The year before the late Pope, Leo XIII, died, I happened to be in Rome, and had the honour of a private audience with him. He was much interested in Finland, and asked me several questions with that keen scholarly insight for which he was so remarkable. ”A clever race, and yet why did they secede from the old faith?” he said musingly. ”Blame not the people, your Holiness,” I answered, ”but that mischievous Martin Luther.”

Det är intressant att kontrastera Borgströms praktiska kosmopolitism med den mer ”teoretiska kosmopolitism” som de tongivande kulturkretsarna hemma i Finland förespråkade. Visst, här dillade de intellektuella gärna om nödvändigheten att öppna fönster mot Europa, men här har vi en dam som öppnade dörren – och marscherade ut. Mera information om Sylvia Borgströms liv och öden torde kunna hittas i den memoarbok hon publicerade år 1944, med titeln Let's Light the Candles.

Ett mysterium återstår: vad föreställer pärmbilden med de höga klipporna? Min gissning är att bilden skall föreställa sundet mellan Gustafssvärd och Skanslandet; det sund genom vilket passagerarfartyg som anländer till Helsingfors än idag passerar. Kanske den engelska illustratören haft Dovers vita klippor i tankarna då han tecknat bilden. Eller kanske han låtit sig luras av den gamla, seglivade uppfattningen om Sveaborg som ”Gibraltars like i vår nord”.

A Summer Tour in Finland (1908) kan läsas på nätet

Lägg till ny kommentar