10.11.2017 - 15:56, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: De re militari

Den romerske skriftställaren Flavius Vegetius Renatus verk om krigskonsten brukar vanligen gå under namnet De re militari eller Epitoma rei militaris. Boken behandlar den romerska arméns organisation, utbildning, utrustning och taktik. Vegetius levde på 300- eller 400-talet men i övrigt vet vi inte mycket om honom, utom att han också skrev en bok om veterinärmedicin. De re militari är till största delen kompilerad från äldre källor. Vegetius ville sannolikt peka på det militära förfallet i sin samtid genom att kontrastera det mot en gången tids slagkraft. Senare kom ändå De re militari att uppfattas som en ren handbok i militära frågor. Redan före den första tryckta utgåvan utkom i Utrecht 1473 var den välkänd i medeltida avskrifter – också i översättningar till olika språk – och konsulterades flitigt av tidens generaler och strateger. Många militära insikter från romartiden var fortfarande relevanta i 1400-talets krigsföring.

Vegetius De re militari
Vegetius De re militari. (Foto: Janne Rentola)

Exemplaret av De re militari i SLS bibliotek är tryckt i Paris 1553. Bokförläggaren Christian Wechel var från Tyskland, men verksam i Frankrike. Redan år 1532 hade han gett ut en utgåva av De re militari med träsnittsillustrationer. I utgåvan från 1553 finns samma illustrationer, sammanlagt 124 träsnitt som i de flesta fallen är helsidesillustrationer. Det är alltså frågan om en påkostad praktupplaga som knappast användes i fält. Träsnitten från 1532 går tillbaka på ännu äldre förlagor, bl.a. en tysk utgåva från 1511. På den här tiden besvärades man inte av frågor om upphovsrätt, och boktryckarna och träsnittarna kopierade hämningslöst varandras material. Dessutom kunde själva tryckstockarna med illustrationer köpas och säljas och sedan återanvändas i nya sammanhang. Man ska därför inte bli förvånad över att i ett verk om romersk krigsföring, utgivet i mitten av 1500-talet, se bilder av 1400-talssoldater i full fart med att belägra muromgärdade städer. Eldvapnen gjorde att Vegetius läror till den delen var daterade på 1500-talet, men här finns många andra spännande illustrationer av bl.a. undervattensfarkoster och dykare i dykardräkt, som man experimenterade med redan på Vegetius tid.

Vegetius De re militari. (Foto: Janne Rentola)
Vegetius De re militari. (Foto: Janne Rentola)

Lägg till ny kommentar