11.11.2016 - 12:19, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: Cosmographia

Sebastian Münster (1488-1552) var en av de tidiga lutherska humanisterna i Tyskland och översatte bl.a. hebreiska texter och gav ut flera verk om grammatik. Han publicerade också en karta över Europa 1536 och en latinsk översättning med illustrationer av Ptolemaios Geographia 1540. Hans mest kända verk Cosmographia, Beschreibung aller Lender durch Sebastianum Munsterum utgavs i Basel 1544 och var den första beskrivningen av hela världens geografi på tyska. Boken innehöll detaljerade skildringar av städerna i Europa och förmedlade också en mängd mer eller mindre faktakontrollerade uppgifter från de kända delarna av Afrika, Asien och Amerika. Münster använde sig främst av tidigare litterära källor och av ett nät lokala informanter runt om i Europa som försetts med en lista på den typ av uppgifter Münster var intresserad av. Han samlade också material under egna resor i Tyskland och Schweiz. I förordet dedikerade Münster boken till Gustav Vasa, men orsaken till att han gjorde det är okänd. Cosmographia utkom i över 40 upplagor på olika språk på 1500- och 1600-talen, och var säkert en av de mest lästa böckerna på sin tid. En orsak var de i vissa upplagor närmare 2 000 träsnittsillustrationerna i texten. Utom kartor och vyer över städer finns ett antal porträtt av kungar och furstar, dräkter och yrken, byggnader, växter, djur och monster. Bilderna av krig, tortyr och olika straffmetoder är påfallande rikliga; 1500-talets människor levde liksom vi själva i intressanta tider.

Svenska litteratursällskapets exemplar av första upplagan av Cosmographia är ett samtida helskinnband med blindtryckt dekor i renässansstil. Den är sannolikt inbunden i Schweiz. Boken som innehåller flera namnteckningar av tidigare ägare köptes i Helsingfors av professor Jarl Gallén ca 1950 och ingår nu i Jarl Pousars samling i SLS bibliotek.

Volymen som var i mycket dåligt skick konserverades under ledning av lektor (nu sektorchef vid Riksarkivet) Istvan Kecskemeti år 2006. Hela boken rengjordes och inlagans lösa blad fogades samman. Några blad i slutet och de flesta kartplanscherna saknades. Flera av illustrationerna var utklippta och ersattes nu av syrafritt japanpapper. Den trasiga ryggen åtgärdades inte, vilket gör det möjligt att se den ursprungliga bindtekniken. Volymen förvaras numera i en kapsel av mörkbrunt skinn, tillverkad av bokbindarmästare Toivo Salo.

Cosmographia är digitaliserad av ETH-Bibliothek i Zürich och finns tillgänglig (PDF) på adressen http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-8833

Vidare läsning: McLean, Matthew: The Cosmographia of Sebastian Münster: Describing the World in the Reformation (Ashgate, 2007)

Münster Cosmographia
Münster Cosmographia

Lägg till ny kommentar