17.3.2017 - 13:38, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: An Anthology of 'Nineties' Verse

An Anthology of 'Nineties' Verse (1928) är som namnet säger en antologi med engelsk lyrik från 1890-talet. När antologin kom ut var 1890-talets poesi inte just i ropet, och redaktören A.J.A. Symons (1900-1941) med sitt perspektiv från andra sidan modernismen säger i sitt förord att det är en litteratur som påminner om halvgamla möbler som ännu inte fått antikvitetsvärde. An Anthology of 'Nineties' Verse lyfter specifikt fram författarkretsen kring den ledande litterära tidskriften The Yellow Book som utkom 1894-1897. Tidskriften var ett språkrör för periodens dekadenta och estetiserande kulturella strömningar som redan i sin samtid sammanfattades under benämningen fin de siècle och som antydde något trött och övermoget på väg mot sin undergång. Den gula färgen på tidskriftens omslag valdes av Aubrey Beardsley (1872-1898). Det var en medveten provokation (utan täckning i det elitkulturella innehållet), eftersom gult (”yellow books”) associerades med pornografisk litteratur. Beardsley var bildredaktör för The Yellow Book 1894-1895 och tecknade också tidskriftens alla omslag under de åren.

Omslaget till An Anthology of 'Nineties' Verse är gjort i samma stil som The Yellow Book. Teckningen av Beardsley publicerades dock inte i tidskriften, utan användes ursprungligen som frontespis till Walt Rudings roman An Evil Motherhood: An Impressionist Novel (1895). Mannen i stolen antas vara ett porträtt av Ruding.

An Anthology of ’Nineties’ Verse ingår i en liten samling med främst engelsk litteraturhistoria som SLS bibliotek fick som gåva 2015. Böckerna har tillhört översättaren och läraren i engelska Cid Erik Tallqvist (1899-1967). Tallqvists privata bibliotek sägs ha varit minst sagt omfattande, så samlingen utgör bara en droppe av det bokhavet. Tallqvists intresse för modern lyrik gjorde att han tidigt stödde de finlandssvenska modernisterna. Han var bl.a. med om att grunda tidskriften Quesego och var redaktör och ansvarig utgivare för de fyra nummer som kom ut 1928-1929. Donationen till SLS speglar hans intresse för den anglosaxiska litteraturen. Tallqvist introducerade bl.a. T.S. Eliot, W.B. Yeats och James Joyce i Finland. Som översättare tolkade han lyrik av Carl Sandburg och Robert Graves.

Cid Erik Tallqvists arkiv finns i SLS. Samlingen SLSA 867 innehåller bl.a. brev, manuskript, tal, översättningar och urklipp.

Lägg till ny kommentar