29.5.2018 - 12:49, Nelly Laitinen

Nordiska Arkivdagar på Island

De XXV Nordiska Arkivdagarna gick av stapeln i Reykjavik 23–25 maj. Kring trehundra personer från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Grönland, Färöarna och värdlandet Island deltog i konferensen som hade underrubriken Gemensamma utmaningar – gemensamma lösningar. Arkivdagarna öppnades av riksarkivarie Eiríkur G. Guðmundsson och Islands president Guðni Th. Jóhannesson. ”Ingen annan president i världen har suttit så mycket på arkiv som jag!” hävdade presidenten som före sitt presidentskap var professor i historia.

Konferensens åtta parallellsessioner handlade om digital bevaring, användarservice, insamling, arkivens roll i samhället, arkivförmedling, forskning, privatarkiv och det synnerligen aktuella GDPR (General Data Protection Regulation) som de facto trädde i kraft under konferensens sista dag.

Det mest brännande och övergripande temat var, och är, den enorma mängd digitala information som vi omges av. Vad ska man välja att spara, hur ska man spara det på bästa sätt, vad ska man våga välja bort och hur ska man se till att datan i framtiden är läsbar? Det är av största vikt att eftersträva gemensamma lösningar. Keynote speaker John Sheridan (Digital Director, The National Archives of UK) visade en bild på Death Star som symbol för skräckvisionen om en planetfull av oläslig data. Där vill vi inte hamna! Sheridans inställning var ändå både positiv och hoppingivande; att vi nu lever i den bästa av tider, i en tid då vi har möjlighet att utveckla ett hållbart system för framtiden. ”Let´s do it together!” var hans uppmaning.

SLS deltog med två inlägg på konferensen. Arkivarie Maria Miinalainen presenterade vår hantering av digitalt material med författararkiv som exempel och förste arkivarie Nelly Laitinen presenterade resursen 1918. Minä olin siellä. Jag var där tillsammans med arkivchef Outi Hupaniittu från Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

De Nordiska Arkivdagarna har traditionellt avslutats med en ”grillning” av riksarkivarierna, dvs en paneldiskussion om arkivrelaterade frågor, men i år byttes konceptet ut mot en tävling om bästa digitala arkivförmedling. Kriteriet för deltagande var, att arkivmaterial presenterats digitalt på webben under tidsperioden 2015 – 2018. Sammanlagt skickades sexton tävlingsbidrag in. En samnordisk jury valde ut tre finalister som presenterades i slutet av konferensen. Till vår glädje fick vi konstatera att SLS och SKS gemensamma bidrag 1918. Minä olin siellä. Jag var där var en av finalisterna. Publiken fick sedan rösta fram det bästa alternativet, som visade sig bli vårt bidrag!

En bättre avslutning på konferensen kunde vi inte ha fått!

En skål för att fira segern! Foto: Harald Höckerstedt
En skål för att fira segern! Foto: Harald Höckerstedt

Nästa Nordiska Arkivdagar ordnas 2021 i Stockholm.

Gå in och bekanta dig med resursen 1918. Minä olin siellä. Jag var där:

1918.sls.fi

1918.finlit.fi

Lägg till ny kommentar