6.5.2011 - 10:28, Sven-Erik Klinkmann

Los auténticos finlandeses

Trygve Söderling tar i ett ledarstick i nya numret av Nya Argus upp ett intressant semantiskt spörsmål som gäller detta med översättning och översättningsbarhet mellan finska och svenska och därmed också indirekt översättningar till andra språk. Hans fråga gäller beteckningen på det politiska parti som på finska heter Perussuomalaiset och på svenska Sannfinländarna.

Tycks inte vara klarlagt hur översättningen från finska till svenska i det här fallet har skett (eller kanske det finns någon som vet hur detta gått till?). Klart är ändå att den finska beteckningen perussuomalaiset, med sina, som Söderling skriver, mycket positiva associationer till någonting grundläggande, berggrunden, grundlagen, bastrygghet, primärvård och det svåröversatta perusjätkä (som han översätter till ”basbisi”; här uppe i  Österbotten skulle det kanske hellre bli ”cool typ”, ”cool snubbe”), på något sätt försvinner inåt, in i den finska kulturen, medan det svenska sannfinländarna, med sina obehagliga associationer till bl a etnisk utrensning, blir det som sprids både i olika nordiska varianter och via eller parallellt med engelskans True Finns till en rad andra språk: italienskans veri finlandesi, spanskans los auténticos finlandeses, holländskans de ware finnen, danskans de sande finner, norskans sannfinnene, portugisiskans dos verdadeiros finlandeses etc.

Ser ut som om båda översättningsvarianterna skulle förekomma i tyskan, alltså både Wahre Finnen / Die Wahren Finnen och Die Basisfinnen. En googling visar dock på över 200.000 träffar på Die Wahren Finnen och knappt 7.000 på Basisfinnen.

Vad partiet heter på ryska försökte jag också kolla, men mina kunskaper i det kyrilliska alfabetet räckte tyvärr inte till i det fallet.

För en rolig övning i olika möjliga sätt att översätta perussuomalaiset till engelska, se Uusi Suomis blogg http://joukopiho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/71537-perussuomalaisten-nimeks...

Lägg till ny kommentar