22.1.2016 - 17:34, Elisabeth Stubb

Inslag från Edelfelts värld: Brev, webb och konsten att balansera

Vid SLS arkiv håller vi som bäst på att i samarbete med Finlands Nationalgalleri publicera konstnären Albert Edelfelts brev, konstverk och skisser på webben. I återkommande inslag kommer redaktionen för Albert Edelfelts brev att blogga om ämnen som anknyter till den värld som träder fram i den elektroniska brev- och konstutgåvan.

Publiceringen av arkivmaterial på webben för till sin spets många av de aspekter som berör arkivverksamhet i allmänhet. Mer eller mindre medvetet handlar det om att göra ett material så tillgängligt som möjligt utan att missbruka det förtroende det innebär att någon är villig att placera större eller mindre skärvor av ett liv i din hand. Denna balansgång involverar både donatorer, arkiv och användare i ett ömsesidigt samspel.

Internet öppnar möjlighetens dörrar för att göra material tillgängligt, när tillgången inte längre är beroende av en särskild fysisk plats. Utmaningen ligger snarare i att hittas i det överflödiga utbudet, och vara värd att hittas – att vara relevant.

Edelfeltutgåvan är ett flerårigt projekt som ständigt lever och utvecklas. Det digitala formatet erbjuder nya möjligheter att använda, navigera och söka i materialet, samtidigt som det underlättar samarbetet och länkningen till andra samarbetsparter och källor på webben. Ett av utgåvans mest framträdande samarbete är kombinationen av text och bild. Edelfelts konstverk och tillhörande skisser får genom breven ett historiskt sammanhang, samtidigt som orden i texten visualiseras av de länkade bilderna. Vi bjuds in att följa med i en skaparprocess.

Ett till steg i att tillgängliggöra och öppna upp materialet tog redaktionen i höstas då Albert Edelfelts brev gick med i Facebook. Vi ville pröva om brev som arkivmaterial ger nya insikter och nya läsare och användningsområden om de överförs på våra dagars sätt att på avstånd hålla kontakt med varandra. Nutid möter dåtid när brevutdrag publiceras i inlägg på Facebook i den takt som de ursprungligen skrevs på och riktas till den krets av (Facebook)vänner som vill följa med Edelfelts liv och omgivning.

Albert Edelfelts brev på Facebook
Albert Edelfelts brev på Facebook

Att göras tillgänglig är också att göras sårbar. Avsikten är att alla de brev som Albert Edelfelt ursprungligen avsåg för sin mamma Alexandra kommer att kunna läsas av vem som helst på webben, med allt vad det innebär av innehåll som tåldes läsas av en nära förtrogen mor. Förtroendet förs nu vidare till användaren.

De kunder som kommer till SLS för att få tillgång till arkivmaterial i original får underteckna ett intyg på att de kommer att använda materialet i enlighet med ”lagstiftning och god sed”. Det innebär inte att kunden måste bortse och täcka över fel och brister som framkommer hos personerna i arkivmaterialet. Det handlar snarare om att komma ihåg att det är verkliga människor och deras handlingar man har fått förtroendet att ta del av, och att inte medvetet missbruka detta förtroende.

Den som tar del av arkivmaterial som finns tillgängligt på webben behöver inte underteckna något intyg. Principen är ändå den samma. Det finns ett material som är värt att brukas, samtidigt som användaren får förtroendet att inte missbruka det. Som på många andra områden i livet handlar det om att lära sig urskilja den inte alltid tydliga gränsen mellan bruk och missbruk.

Lägg till ny kommentar