9.3.2016 - 15:14, Nelly Laitinen

Hundra kvinnor in på Wikipedia

På den internationella kvinnodagen 8.3 deltog SLS i ett evenemang, #satanaista, som ordnades av tio minnesorganisationer i samarbete med Wikimedia Finland. Evenemanget ägde rum på universitetets huvudbibliotek i Kajsahuset i Helsingfors. Målet var att tillsammans skapa hundra nya personartiklar om kvinnor på uppslagsverket Wikipedia. I dagens läge handlar 17 % av de finskspråkiga personartiklarna om kvinnor, av de svenskspråkiga 20 %.

Samarbetsparterna var Ateneum, Designmuseet, Nationalmuseet, Kiasma, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet, Fotografiska museet, Teknikmuseet och Yles arkiv. Totalt hade 120 personer anmält sig till evenemanget som resulterade i över 80 nya intressanta artiklar om kvinnor – allt från konstnärer, fotografer och formgivare till folklorister, journalister och aktörer inom bildning, kultur och undervisning. Det tycker vi är ett fint resultat, och ett fint sätt att uppmärksamma kvinnodagen!

 

Lägg till ny kommentar