22.6.2022 - 08:00, Michaela von Kügelgen

Forskare + företag = sant

Magnus Londen och Sophie Holm.
PoDoCo-stipendiet gav forskaren Sophie Holm ett jobb och företagaren Magnus Londen en kunnig förstärkning till sitt företag. Foto: Janne Rentola/SLS

Tack vare PoDoCo-stipendiet arbetar historikern Sophie Holm på företaget Come to Finland som är aktuell med affischutställningen Come to Norden. I samarbete med Magnus Londen har hon skrivit utställningstexter som lockar till läsning.

Forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper är en tillgång i näringslivet men det är sällan dessa forskare och företag möts. Detta vill man råda bot på via programmet Post Docs in Companies (PoDoCo) som förenar företag med forskare på doktorsnivå.

Frilansjournalisten och företagaren Magnus Londen är eldsjälen bakom företaget Come to Finland som säljer klassiska finländska reseaffischer. Sedan 2016 turnerar också en utställning med Finlandstema.

När Londen började planera en ny historisk affischutställning, Come to Norden, insåg han att han behövde kunnig förstärkning för projektet.

– Jag tipsades om PoDoCo och hörde mig för i forskarkretsar, berättar han.

Ett namn som dök upp var Sophie Holm, som disputerat i historia vid Helsingfors universitet i december 2019.

– Jag hade hört om PoDoCo, men trodde att det inte var något för mig, utan för forskare inom teknologi och medicin, säger Holm.

Också Londen poängterar att företag inom tech-branschen har en starkare tradition av att jobba med forskare.

– Det här är ett ovanligare koncept, säger han.

Olika kompetensområden

Allt började med att Sophie Holm och Magnus Londen träffades. Snabbt insåg de att de båda har ett stort intresse för historia samt gemensamma målsättningar. Kort efter första träffen skrev de en ansökan till PoDoCo-programmet.

– Då funderade vi på vilket behov som finns hos företaget och jag förklarade vad jag kan bidra med, berättar Holm.

Mindre än två månader senare fick de besked om att deras ansökan hade godkänts och i januari 2021 inledde Holm sitt förvärv som forskare hos Come to Finland. Efter det lyckade stipendiefinansierade året valde de att fortsätta samarbetet under våren 2022, denna gång med Holm som ”vanlig” anställd.

– Vi har olika kompetensområden men det finns en kontaktyta. Som forskare har jag jobbat med helt andra saker och skrivit på ett annat sätt, nu har jag fått lära mig att skriva för en annan publik, berättar Holm.

Enligt henne har det varit lärorikt att jobba med utställningstexterna – Londen har delat med sig av skrivtips.

– Vi har jobbat en del med att anpassa texterna till ett kommersiellt koncept. Sophie har ett sätt att skriva och jag ett annat, säger Londen.

Arbetet har ofta inletts med att Holm skrivit en stomme med relevant bakgrundsfakta som Londen sedan skrivit om till en text som fungerar för den bredare publiken.

– Vi har utnyttjat våra styrkor. Sophie är skickligare på att hitta rätt fakta, jag har mer erfarenhet av att skriva i berättande stil, säger Londen.

Utställningen Come to Norden
För utställningen Come to Norden på Nordiska museet i Stockholm behövdes lockande utställningstexter med historisk fakta. I skrivarbetet kunde Sophie Holm och Magnus Londen förena sina krafter. Foto: Peter Segermark/Nordiska museet

Insikter och kompromisser

En viktig faktor för samarbetet har varit det gemensamma intresset för historia – båda kan bli lika ivriga över vad en turistförening skrev i ett utlåtande 1932. I praktiken har arbetet sett olika ut och Londen har fascinerats av hur noga forskare går till väga.

– Ibland till och med för noga och då måste man kompromissa.

Tack vare Holms gedigna arbete är utställningsmaterialet mycket väldokumenterat. Londen poängterar att ett företag inte alltid har tid eller kapacitet att dokumentera allt – Holms arbete har gett bredd.

– Att få mer historiskt kött på benen för våra produkter leder till ännu bättre storytelling, säger Londen.

Utan PoDoCo-stipendiet hade samarbetet knappast blivit av.

– Ur företagssynvinkel tänker man alltid två gånger innan man anställer någon. I mikroföretag måste alla kunna bidra på många olika sätt, så en specialist är dessvärre inte det första du letar efter, säger Londen.

– Med PoDoCo eliminerar man den ekonomiska risken för företaget, poängterar Holm.

Forskare ger bredd

Både Magnus Londen och Sophie Holm rekommenderar PoDoCo för andra företag och forskare, men betonar hur viktigt det är att parterna är överens om vad målet med stipendieperioden är.

– Företaget kan inte tänka att man får en till anställd och forskaren att hon får något att göra. Dessutom måste båda trivas med konceptet, i vårt fall lyckades det, säger Londen.

– Jag har känt mig väldigt välkommen och att det finns respekt för min kompetens, säger Holm.

Utöver att Come to Finland dragit nytta av Sophie Holms kompetens betonar Magnus Londen att nyttan är mångfalt större.

– Vi har skapat en utställning där flera hundratusen människor får ta del av en bättre utställning med bättre texter. Vi är få människor som jobbat med det här, men väldigt många fler som får ta del av resultatet, säger han.

Utställningen Come to Norden visas på Nordiska museet i Stockholm fram till den 6 november, efter det ska den förhoppningsvis åka på en nordisk turné.

– Jag är väldigt tacksam för PoDoCo. Det är ett superbra initiativ som kan vara avgörande för både forskare och företag, säger Magnus Londen.

 

Vad är PoDoCo?

  • SLS deltar i programmet Post Docs in Companies (PoDoCo) som förenar företag med forskare på doktorsnivå. Unga doktorer ges tillfälle att bidra med sin kunskap och expertis till företag, och samtidigt få insikter i företagsvärlden och möjlighet att bli anställda.
  • Programmet finansieras av PoDoCo-poolen som består av stiftelser och fonder och av de företag som deltar i programmet. Postdoktorala forskare beviljas ett stipendium för högst ett år.
  • Programmet är öppet för alla företag verksamma i Finland och organiseras av DIMECC Ab, den ledande innovationsplattformen inom finsk industri.
  • SLS finansierar årligen forskare i humaniora och samhällsvetenskaper inom programmet.

Lägg till ny kommentar