16.9.2010 - 11:47, Yrsa Lindqvist

Forska om mat

Vartannat år möts i huvudsak etnologer, men också antropologer, sociologer, forskare i näringslära och marknadsekonomi, för några dagar för att presentera och ventilera forskning om mat. Konferensen heter International Ethnological Food Research Conference och är ett arbetsutskott inom organisationen SIEF (Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore). I år möttes drygt 60 forskare i Åbo i slutet av augusti, som huvudarrangör stod ämnet etnologi vid Åbo Akademi.

Som etnolog är jag inte bortskämd med att delta i internationella konferenser. Etnologi är inte som rymdfysik eller ortopedi, där världskongresser hör till vardagen. Därför var det en fin erfarenhet att möta kolleger från Australien, Japan, Nya Zeeland, U.S.A, och naturligtvis många europeiska länder. Temat var ”Everyday Food and Changing Meal Habits”, med särskild tonvikt på organisk, ekologisk och etisk mat.

En tydlig trend i västvärlden är att konsumenterna har börjat ifrågasätta livsmedelsindustrins starka roll när det gäller våra matvanor. Rapporter om tvivelaktiga ämnen i industriellt producerad mat har publicerats i många länder. Allt fler har därför börjat reflektera över vad vi i själva verket äter, vad maten innehåller och varför? Det har uppstått medborgarrörelser världen över som talar för rena råvaror och närproducerad mat.

I mitt eget föredrag lyfte jag fram likheter mellan Marthaförbundets ideologiska strävan att förbättra hushållens kosthåll i början av 1900-talet, med aktuella ideologiska rörelser som slow-food, guerrilla gardening och dodo kaupunkiviljely. Det historiska bildmaterialet ur Folkkultursarkivets samlingar från början av 1900-talet, som visade bl.a.trädgårdsodling vid Högvalla seminarium, grönsaksland i Brunakärrs koloniträdgård och hushållsundervisning vid folkhögskolorna, väckte stort intresse bland publiken. Likaså uppskattades kopplingen mellan ett äldre arkivmaterial och fenomen i vår samtid. Dagens forskare glömmer ofta bort arkivens roll som källa för ett historiskt perspektiv. Fenomen kan återuppstå i en ny kontext. Det nya intresset för att odla sina egna grönsaker handlar också i dag om hälsomässiga aspekter, att förbättra kostens kvalitet. De ekologiska och etiska värdena är däremot uttryck specifika för vår tid.

Om två år är det Lunds universitet som står värd för kongressen, och diskussionen om hur våra matvanor förändras fortsätter under temat ”The Return of Traditional Food”.

Lägg till ny kommentar