1.4.2011 - 11:30, Christer Kuvaja

Finländskt väljarbeteende

Endast 0,5 procent av de finskspråkiga röstar på SFP i riksdagsval. Det lönar sig alltså inte för SFP att försöka locka till sig  finskspråkiga väljare. SFP borde i stället satsa på de omkring 30 procent svenskspråkiga som i valen är rörliga väljare och inte har en klar partiståndpunkt. Detta och mycket annat kom fram under slutseminariet för projektet ”Svensk politik i Finland”. Seminariet hölls på Svenska litteratursällskapet den 31 mars. Vi fick också veta att Socialdemokratiska partiet har förlorat sin position som klar tvåa bland de finlandssvenska väljarna. I valet 2007 var Samlingspartiet tvåa bland de svenskspråkiga väljarna i Helsingfors, och i Österbotten var det Kristdemokraterna som fick mest röster efter SFP.

De borgerliga svenskspråkiga i Finland röstar i huvudsak på SFP. Hur är det med de som inte gör det, styrs deras val mera av person än parti? Jag skulle vilja påstå att personen för de flesta har en större betydelse än partiet. Svenskspråkiga borgerliga röstade i tiderna flitligt på personen Georg C. Ehrnrooth och i många val har Bjarne Kallis varit ett dragplåster i Österbotten. I det snart stundande valet kommer många svenskspråkiga att rösta på personen Alexander Stubb. Även starka finskspråkiga kandidater lockar svenskspråkiga väljare, ett exempel är Sauli Niinistö. Även bland de gröna finns det starka kandidater i storstäderna som lockar till sig svenskspråkiga borgerliga väljare.

Lägg till ny kommentar