6.9.2010 - 11:09, Nelly Laitinen

En föränderlig värld

För snart sju år sedan, då jag blev anställd som arkivarie, såg min arbetsbild rejält annorlunda ut. Min arbetsbeskrivning från den tiden beskriver ett jobb där det mest handlar om att mata in info i olika databaser, katalogisera och välja ut vad som skall förtecknas, mikrofilmas eller restaureras. Arkivmaterialet i sig står tydligt i fokus.

Det är detta som i dag ter sig väldigt främmande, för att nu inte säga direkt gammalmodigt. Det saknas nämligen en enorm bit av det som utgör dagens arbetsbild, nämligen kommunikationen utåt. Och framför allt det som ingen i dag kan leva utan: webben.

Under de här relativt få åren har en väldig förändring på SLS arkiv ägt rum. Arkivariens arbete handlar givetvis fortfarande om att bevara kulturarvet men i dag är det kommunikationen med användarna som står i fokus. Det handlar om en ständig aktivitet utåt, om att informera om arkivmaterial på olika sätt, i olika medier, åt olika grupper och på ett språk som är anpassat enligt målgruppen. Arkivens ”gamla papper” ligger inte längre endast undanstuvade i brandsäkra magasin; de finns digitaliserade och utlagda på webben, de ligger i färgglada kopior på högstadieelevers pulpetlock, de utgör basmaterial för digitala frågesporter, datorspel, tävlingar och informativa webbtexter. Tyngden ligger i dag på användarvänlighet, läsbarhet, tillgänglighet och pedagogiskt grepp. Det skall vara lätt att få information, det skall gå snabbt, det skall gå att gilla på facebook, att läsa om på Twitter och att beskåda på Flick´r.

Det ter sig obegripligt att webbens betydelse för bara sju år sedan var jämförbar med en anslagstavlas. I dag är SLS hemsida ett rum för användare, det går att fördriva tiden där, att fråga och få svar, att leka, spela och läsa. Där finns information att få, liksom också t.ex. bloggar, ordspråk och bildrundvandringar.

Digitaliseringen, som snabbt kommit att bli ett enormt moment i nästan alla arbetsskeden, har (som så många andra goda ting) två ansikten. Bakom den skenbara lättheten (”klicka här så får du en bild på objektet du sökte!”) ligger en lång och arbetsdryg process. Det har diskuterats metadata (information om information), DIP (orderinformationspaket), SIP (leveransinformationspaket) och AIP (arkivinformationspaket), Dublin Core (internationell, öppen standard för metadata), migrering (då man konverterar många filer från ett format till ett annat med tanke på långtidsbevaring), URI (uniform Resource Identifier) och OAIS (Open Archival Information System), för att nu nämna några nya bekantskaper. På förekommen anledning har även en ny enhet i huset uppstått under de senaste åren, nämligen enheten för informationstjänster (IT). De förstår sig på det tekniska och kan förklara det för oss andra som har humanistisk utbildning. Vi kan inte annat än tacka och ta emot, eller skall vi säga: det finns inga alternativ, det här hör till - i dag.

Lägg till ny kommentar