2.11.2017 - 16:14, Pia Uppgård

En dag i Finland: ett tidsdokument över hur man levde i vårt land 2017

Replotborna samlas vid fiskestranden för återfärd med ”Vågen” hem till Replot efter det att fabrikerna stängts på lördag eftermiddag, Vasa september 1924. Fotograf: Curt Segerstråle. SLS/Fotografier av fiske och båtar (SLS 388). Jobbar du på lördag eller är du ledig?
Replotborna samlas vid fiskestranden för återfärd med ”Vågen” hem till Replot efter det att fabrikerna stängts på lördag eftermiddag, Vasa september 1924. Fotograf: Curt Segerstråle. SLS/Fotografier av fiske och båtar (SLS 388). Jobbar du på lördag eller är du ledig?

SLS arkiv är fullt av skatter som berättar för oss hur det var att leva förr. Vad man gjorde, vad man åt, om klädsel, seder och bruk. Genom bevarade dagböcker vet vi också vad människor före oss funderade på, vad som var viktigt för dem och hur de såg på sin omvärld. För att kommande generationer ska kunna veta hur det är att leva idag, dokumenterar vi på arkivet också idag vardagen och traditioner genom insamlingar. Nu vill vi veta vad du gör lördagen den 11.11.2017.

Lördagar har ju sett olika ut under olika tider. Ännu på 1960-talet var lördagen en skol- och arbetsdag för alla. Och även om det fortsättningsvis är många som arbetar på lördagar, innebär vår samhällsrytm att lördagen är den första lediga dagen efter arbetsveckan. Vad gör vi i Finland en lördag i november år 2017? Hur skiljer vi på vardag och helg? Tar du det lugnt hemma, eller är det dagen då du städar, tvättar och veckohandlar? Reser du bort? Umgås du med vänner? Bjuder du hem gäster eller träffas ni någon annanstans? Kokar du mat eller äter du ute?

Med insamlingen En dag i Finland vill vi ta reda på just det här och därför samlar vi in dagboksanteckningar från personer i hela Finland för att dokumentera hur en dag i Finland ser ut år 2017. Insamlingen är samtidigt ett sätt att uppmärksamma Finlands 100 år. Det nationella temat för självständighetsfirandet är ju Tillsammans, och tillsammans kan vi alla skapa en tidsbild av Finland 2017 för framtiden.

Vi på SLS gör insamlingen i samarbete med Svenska Yle och Barnkulturnätverket i Österbotten (BARK). När dagen vi vill dokumentera, den 11 november, närmar sig, kommer du därför också att kunna höra om insamlingen i Svenska Yles radiosändningar och kunna läsa om den om du går in på deras webbsida. Genom samarbetet med BARK kompletteras den öppna webbinsamlingen med en riktad insamling av österbottniska högstadieelevers dagboksanteckningar, som de ungas del i projektet. Men självklart får även ungdomar från andra skolor och orter delta i insamlingen genom vårt öppna webbformulär! För att materialet ska ge en så rättvis och sann bild av vår tillvaro i Finland 2017 är alla bidrag viktiga, alla som bidrar är lika värdefulla.

Dans till orkestern Saku and the Slipper på ungdomslokalen Keltsu i Vasa på 1960-talet. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins samling (ÖTA 112)
Dans till orkestern Saku and the Slipper på ungdomslokalen Keltsu i Vasa på 1960-talet. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins samling (ÖTA 112)

Att dokumentera en enda dag i en tidskapsel är inte i sig något nytt. Redan år 1937 gjorde Mass Observation Archive (MOA) i Storbritannien första gången motsvarande en dagsinsamling då man dokumenterade Georg VI:s kröningsdag den 12 maj. Gensvaret på insamlingen var stort och materialet som kom in gav en unik inblick i människors vardagliga liv. Man fortsatte under flera år att samla in människors anteckningar från samma datum och den 12 maj kallas idag för dagbokens dag. Sedan några år tillbaka samarbetar MOA med Lunds universitets folklivsarkiv i Sverige, där motsvarande insamling nu görs årligen.

Nu har turen äntligen kommit till Finland, då vi också här för första gången gör en insamling som bara berör en enda dag här och nu. Vi hoppas på att insamlingen En dag i Finland ska ge en lika god inblick i vardagen i Finland, som de liknande insamlingarna i andra länder gjort. Genom att var och en av oss berättar och delar med sig av vad vi gör, skapar vi ett tidsdokument över hur man levde i vårt land året då vi firar 100 år av självständighet. Det som vi, som lever nu, uppfattar som vardagligt och ibland inte nämnvärt, kan vara det som framtidens forskare kommer att tycka är det intressanta. Därför får man gärna skriva detaljerat om sin dag.

Korvgrillning ute i skogen under en paus i älgjakten, november 1965. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins samling (ÖTA 112). För många är det viktigt att vistas ute i naturen när man är ledig, är du en av dem?
Korvgrillning ute i skogen under en paus i älgjakten, november 1965. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins samling (ÖTA 112). För många är det viktigt att vistas ute i naturen när man är ledig, är du en av dem?

Skriv och berätta också du! Allt är av intresse; vad gör du och vilka platser besöker du? Vilka personer möter eller träffar du och vad talar ni om? Vad har du på dig? Vad äter och dricker du, vad läser, ser och lyssnar du på? Berätta vad du köper eller säljer, när du steg upp och när du gick till sängs. Berätta hur du mår och vad du funderar på och reflektera gärna över om 11.11.2017 blev en vanlig eller ovanlig dag i ditt liv och varför? Inget är för litet eller stort att berätta om!

Du deltar i insamlingen genom att fylla i formuläret på Svenska.yle.fi under tiden 11–18.11.2017. Svenska Yle kan eventuellt komma att använda det insända materialet som underlag för sina artiklar. Materialet arkiveras vid SLS arkiv. Du kan svara anonymt. Bland de som svarat och lämnat sina kontaktuppgifter utlottas pris.

Din historia skapar bilden av Finland för framtiden!

Lördagen den 23 januari 1971 i Lindroos skivaffär i Vasa. Det var möjligt att få provlyssna på LP-skivan innan man köpte den. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins samling. (ÖTA 112). Vad lyssnar du på på lördag, och var?
Lördagen den 23 januari 1971 i Lindroos skivaffär i Vasa. Det var möjligt att få provlyssna på LP-skivan innan man köpte den. Fotograf: Rafael Olin. SLS/Rafael Olins samling. (ÖTA 112). Vad lyssnar du på på lördag, och var?

Lägg till ny kommentar