7.12.2010 - 17:49, Martin Ginström

En bok och dess öden

I Karin och Edmund Westmans boksamling i SLS finns en liten bok inbunden i pergamentband, De principatibus Italiæ, Tractatus vary, tryckt hos boktryckaren Elzevier i Leiden 1628. Som upphovsman anges Thomas Segethus, troligen i egenskap av redaktör eller översättare. Segethus var av skotskt ursprung, men verksam i Polen och andra länder i Östeuropa inom en av de många protestantiska reformationsrörelserna under denna tid, den s.k. socinianismen. Han hann också med att ge ut några böcker, bl.a. denna historik över de italienska furstendömena.

Man brukar säga att böcker har sina öden, och ibland, med lite tur, går det att följa dessa öden genom århundradena. I det här fallet finns namnen på fyra tidigare ägare skrivna på pärmens insida och på titelsidan. Namnteckningarna fungerar som nedslag i historien där man kan lokalisera boken under olika tider. Vi vet inte var boken tillbringade de första hundra åren eller hur den hamnade i Sverige (kanske med någon svensk som varit ute i Europa och härjat under trettioåriga kriget), men 1745 dyker den upp i Stockholm: Ex libris C [?]  Hi. Braad. Holmiæ d. 16 octob: 1745. Det i Sverige ovanliga danska namnet Braad för tankarna till Christopher Henric (Hinric) Braad (1728-1781), som hade dansk far och var född i Stockholm. 1745 studerade han i Uppsala och var redan känd som bibliofil och boksamlare. För eftervärlden är Braad mest känd för sina reseskildringar från Kina, som han besökte fyra gånger i Ostindiska kompaniets tjänst. De långa resorna till Kanton tillbringade han med att läsa igenom sitt medhavda skeppsbibliotek, så vem vet, kanske De principatibus Italiæ gjort en sväng till Kina också! (Som sagt, om det är fråga om Kinafararen Braad, vilket är sannolikt men inte bevisat.)

Vi vet i alla fall att Braads bibliotek på över 3 000 volymer såldes på auktion 1837. Några år senare finns boken på andra sidan Östersjön.  Den sjätte november 1843 har P. Tikkanen noterat att boken kostar 17 kopek silver. Det är kanske redaktören och fennomanen Paavo (Paul) Tikkanen (1823-1873), som på 1840-talet verkade som bokhandlare. Om han själv betalat 17 kopek för boken eller om han vill sälja den för det priset går inte att avgöra. Följande anteckning gäller Bengt Axel Lindberg i Helsingfors, född 1865 och död 1920 (någon annan har alltså gjort anteckningen efter Bengt Axels död). Den sista ägaren är Edmund Westman (1900-1994) som övertog boken år 1921.

Pärmarna har slagit sig lite, men i övrigt har De principatibus Italiæ klarat sig genom århundradena utan större skavanker. Inbindningen är fortfarande stark och bra (en enda sida har lossnat), pappret är nästan som nytt och trycket skarpt och tydligt. Boktryckarna i Leiden hörde till de främsta i Europa, och också den anonyma bokbindaren gjorde sitt arbete med tanke på långsiktig hållbarhet.

Lägg till ny kommentar