31.8.2021 - 08:00, Peik Henrichson

Att möta det främmande på torget

Bild på marknad på salutorget i Åbo 1903. Foto: August Holmström
Marknad på salutorget i Åbo 1903. Foto: August Holmström. SLS/Borgerlig livsföring i släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo

Nio forskare har studerat hur småhandlare med olika bakgrund möttes på handelsplatser av skiftande slag kring sekelskiftet 1900. Forskningsprojektet genererade ett oväntat rikt material som visar på Finlands mångkulturella historia.

Projektet utmynnade i antologin Att mötas kring varor som SLS gav ut i augusti. Perspektivet i de olika artiklarna varierar från klass- och genusperspektiv till kulturhistoria och traditionsvetenskap. Också etnicitet lyfts fram. I boken finns flera fascinerande beskrivningar av olika handelsplatser i Finland, men framför allt olika typer av försäljare: från ryskkarelska och tatariska gårdfarihandlare till judiska handelsmän, kringresande romer och estlandssvenska fisk- och potatishandlare. Lite förenklat kunde man tala om kulturmöten i kommersens tecken.

Ann-Catrin Östman och Johanna Wassholm har redigerat boken som innehåller betydligt fler ingångar och perspektiv än forskningsgruppen ursprungligen hade väntat sig.

– När människor möts kring varor börjar det uppenbarligen hända något, säger Ann-Catrin Östman. Och med det här verket har vi försökt skapa en övergripande bild av en enorm mångfald.

De nio forskarna har fördjupat sig i myndighetsarkiv, tidningsartiklar, fotografier, frågelistor och insamlingar. Artiklarna handlar om fysiska möten mellan människor, inte om abstrakta marknader. En av de mer spektakulära artiklarna handlar om två svarta kvinnor som livnär sig genom att visa upp sig för en finsk publik som knappast tidigare stött på afroamerikaner. Lika fascinerande är artikeln om karelska kringresande lumpsamlare som bytte keramikkärl mot lump som eftertraktades av den expanderande pappersindustrin.

”När människor möts kring varor börjar det uppenbarligen hända något.”

Många äldre tidningsartiklar handlar om att kring varor möta det annorlunda eller främmande.

– Klart att vi också stötte på stereotypier gällande etniciteter, i synnerhet som tidningsartiklarna ofta avspeglade de etablerade finländska handelsmännens syn på exempelvis judar, säger Östman.

Pressen återgav alltså ofta de betydligt större konkurrenternas perspektiv.

– I de olika frågelistorna framträder ofta en mer nyanserad bild än i tidningsartiklarna, möjligtvis för att det på flera orter uppstod bestående band mellan ortsbefolkningen och de kringresande försäljarna som ibland till och med omnämns med egna namn. I tidningarna framställs de judiska, romska eller tatariska försäljarna däremot ofta bara som ett schablonmässigt kollektiv.

Bild på Ann-Catrin Östman och Johanna Wassholm
Med den nya boken vill Ann-Catrin Östman (t.v.) och Johanna Wassholm lyfta fram den kulturella mångfalden i finländsk historia. Foto: Åbo Akademi

Regler och gråzoner

Johanna Wassholm har utvecklat bokens fokus på olika typer av handelsplatser, från den lokala kyrkbacken till större mötesplatser som marknader. Ett återkommande perspektiv är att olika handelsplatser kan utnyttjas på olika sätt, ofta så att man rör sig någonstans i gråzonen mellan det legala och det illegala, eller mellan det stationära och det rörliga.

– I vissa fall har samhället genom olika typer av reglering försökt hindra människor från att mötas på ett visst sätt, samtidigt som många småhandlare har försökt utmana de här förbuden, säger Wassholm.

– Det fanns till exempel stränga regler om vilka tider man fick sälja, eller hur man skulle betala för en viss torgplats. Ofta försökte försäljarna kringgå de här reglerna. De kunde exempelvis sälja redan på väg till torget eller utanför de fastslagna tiderna, eller så gick de ut på gatorna och knackade på dörrarna.

”I vissa fall har samhället genom olika typer av reglering försökt hindra människor från att mötas på ett visst sätt, samtidigt som många småhandlare har försökt utmana de här förbuden.”

Gårdfarihandeln var egentligen olaglig för icke-finska medborgare, berättar Wassholm.

– Ändå kunde det hända att lokala bönder på någon ort försvarade gårdfarihandlarna, eftersom det uppstått ett ömsesidigt förtroende mellan dem, inflikar Ann-Catrin Östman.

I boken finns därmed ett perspektiv som plötsligt känns bekant för vår egen pandemidrabbade tid där det ständigt talas om olika typer av inskränkningar, regler och rekommendationer. Hur får vi mötas på torget eller restaurangen? Vilka regler gäller?

 

Boken bygger på det SLS-finansierade forskningsprojektet Kommunicerande konsumtion. Kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland som pågick under åren 2016–2019.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i SLS tidning Källan i juni 2021. Du läsa hela numret på publiceringstjänsten Issuu.

Lägg till ny kommentar