2.7.2010 - 09:59, Nelly Laitinen

Att blogga för SLS

När jag blev tillfrågad om jag vill börja blogga för SLS var min första tanke att nej jösses, vad kan jag ha att säga? Jag är varken licentiat eller doktor och jag har inte skrivit tjocka böcker som handlar om viktiga saker som gäller Finlands historia eller liknande.

Men vid närmare eftertanke började jag tycka att det är en god idé, just för att SLS är en modern arbetsplats för väldigt många helt vanliga människor. Vi är humanister, dataspecialister, informatiker, ekonomer, studenter, småbarnsföräldrar, tonårsföräldrar, mormödrar, farfädrar osv. Vi är en brokig skara av helt vanliga personer som har en sak gemensam: vi jobbar här, för att vi tycker att det görs ett viktigt jobb här. Det räcker faktiskt.

För inte så länge sedan kunde man i tidningen Vihreä lanka läsa en artikel om SLS finska systerorganisation Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Det framgick att SKS ansågs vara inåtvänt och lite mystiskt på något sätt, vad jobbade de med där egentligen?

Det är väl inte helt fel att påstå att SLS länge präglats av samma inåtvända image.

Sedan en tid tillbaka pågår ett strategiskt projekt inom SLS. Det projektet går ut på att öppna upp portarna till vår verksamhet så att andra lättare kan ta del av den. Vi vill gärna tydligare visa vad vi gör, berätta om våra jobb, ventilera tankar som dyker upp, få respons, gå i dialog, öppna dörrar utåt, både konkret och i cyberspace. SLS (liksom SKS) är ingalunda något slutet sällskap, det är ett hus där det pågår en massa olika allmännyttiga projekt. Förlaget har sina specifika projekt, forskarna sina, arkiven sina, ekonomisidan sina. Frågan ”Vad gör ni egentligen?” har således många svar. Naturligtvis är huvuduppgifterna angivna i stadgan och kring det kretsar det stora maskineriet: att ta tillvara, förvalta och tillgängliggöra vittnesbörden om den svenska kulturen i Finland.

Det känns viktigt och meningsfullt att vara med om att korrigera en bild som kommit att bli alltför ensidig. Att associera (och reducera) SLS till enbart pengar är inte rättvist mot vad vi arbetar för och med här i huset. Hoppeligen kan allt fler med tiden associera SLS till någonting annat, kanske till en värld av unikt historiskt material, till kulturverksamhet, till innehåll, till förankring i samtiden. SLS vill betrakta, spegla och intressera sin samtid, som en dynamisk del av en föränderlig värld. I den delen ingår också att försöka se på sig själv med nya glasögon.

Lägg till ny kommentar