9.11.2010 - 18:09, Martin Ginström

Arkiv och bibliotek på herrgårdar

Tisdagen den 26 oktober körde projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar officiellt  igång med ett seminarium för inbjudna herrgårdsägare på Riddarhuset i Helsingfors. Bl.a. forskarna Henrika Tandefelt och Kirsi Vainio-Korhonen gav exempel på forskning som kan göras utgående från herrgårdsarkiv. I mitt eget inlägg presenterade jag Rilax gårds bibliotek. Herrgårdarna i Finland och det kulturarv de representerar intresserar många forskare inom olika ämnen.  Projektet som är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet, Nationalbiblioteket, Riddarhuset, Riksarkivet och Åbo Akademis bibliotek har som syfte att samla in information om gårdarnas arkivmaterial och boksamlingar och skapa en riksomfattande databas på katalognivå som underlättar forskarnas tillgång till källmaterial. Dessutom är avsikten att öka gårdsägarnas intresse för och kunskap om det material de förvaltar. Mycket kan räddas redan genom att gamla arkiv flyttas från fuktiga källare och dammiga vindar till mera adekvata förvaringsutrymmen! De medverkande institutionerna erbjuder konsulttjänster om arkiv- och bokvård och ska också initiera katalogiserings-, förtecknings- och konserveringsprojekt på herrgårdarna. På längre sikt vill vi också ta emot herrgårdsarkiv. Herrgårdarnas gamla papper har oftast setts som en del av gården och hållits som en helhet vid arvskiften och försäljningar. När det gäller boksamlingar är situationen en annan. Bibliotek har splittrats och böcker förvunnit på ökända öden, och uppgifter om vad som finns och funnits är därför intressanta. Någon jämförande systematisk undersökning av gamla herrgårdsbibliotek har knappast gjorts sedan Magnus Björkenheim på 1920-talet inventerade äldre fransk litteratur på herrgårdar i Finland.

I samband med seminariet öppnade SLS en webbsida på svenska och finska med råd om arkivvård och hur man förvarar böcker.

Martin Ginström

bibliotekarie

Lägg till ny kommentar