22.2.2017 - 12:39, Marika Rosenström

Amatörfotograf Bernhard Åström, humorist och estet

Bernhard Åström med damsällskap ombord på Arcturus ca 1909 (SLS 1555_1427).
Bernhard Åström med damsällskap ombord på Arcturus ca 1909 (SLS 1555_1427).

SLS arkiv har nu publicerat drygt 2 000 unika fotografier av amatörfotograf Bernhard Åström på sökportalen Finna.fi. Bilderna är högupplösta och får användas fritt, förutsatt att man nämner källan och fotografens namn vid publicering enligt CC-BY 4.0-villkoren.

Men för att nå hit har det krävts en lång process av sortering, framkallning, forskning, digitalisering och registrering på olika nivåer. Negativen donerades till arkivet 1985, med ett tillägg 1992. Själv har jag levt mitt professionella liv mer eller mindre intensivt med de fascinerande bilderna, nu i över tjugo års tid. Första gången jag kom i kontakt med den västnyländske veterinären och amatörfotografen Bernhard Åströms (1884–1959) bildsamling var då jag som ung arkivarie i början av 1990-talet inventerade bilderna tillsammans med ett par kolleger, med syftet att välja ut bilder för en fotobok. SLS gav ut boken Livet genom en lins – Fotografier av Bernhard Åström (Helena Jerman, Janne Rentola & Marika Rosenström) första gången 1994, och 2015 kom den som nyutgåva med uppfräschad layout.

Att ur en sådan mängd kulturhistoriskt intressanta fotografier välja ut de 180 bästa för boken blev en stor utmaning. I samlingen ingår cirka 2 500 glasplåtar och nitratnegativ med de mest varierande motiv och vanligen av mycket god teknisk kvalitet. Därför känns det nu extra festligt att kunna erbjuda allmänheten nästan hela den mångsidiga bildsamlingen på nätet. Alla bilder är inte lika fina men för exempelvis en forskare i fotografi utgör helheten en guldgruva. Bilderna på Finna är sökbara bland annat med ett stort antal ämnes- eller sökord.

Åström var en flitig fotograf som praktiskt taget alltid hade sin kamera med sig, vilket ju vid sekelskiftet 1900 innebar en tung utrustning – ett tankeväckande faktum i dagens mobilkameratider. Åströms fördomsfria grepp om kameran resulterade i att fotografierna verkar moderna för sin tid. Hans bilder är vackra, ibland minutiöst välkomponerade och ofta humoristiska med överraskande motiv. Åström dokumenterade miljöer, människor och djur från 1900-talets första årtionde till 1930-talet i västra Nyland. Han tog bilder under fiske- och jaktresor i skärgården, under veterinärexkursioner i Norden och under bil- och campingresor i hemlandet, bland annat till det nya turistmålet Petsamo. Han dokumenterade också flitigt familjelivet, vännerna och herrgårdskulturen. Av Åströms efterlämnade fotografier är en betydande del tagna under skyddskårsmanövrer. Under inbördeskriget 1918 hörde Bernhard Åström nämligen till Sigurdskåren i Kyrkslätt. Han satt också några månader fängslad hos de röda. Efter inbördeskriget gick Bernhard Åström på grund av sitt hästintresse med i ulanerna, som var den beridna delen av skyddskåren.

Sonen Börje Åström på Bernhards Wanderer, Kyrkslätt 1914 (SLS 1555_1943).
Sonen Börje Åström på Bernhards Wanderer, Kyrkslätt 1914 (SLS 1555_1943).

Bernhard Åströms intresse för fotografering sammanföll med fototeknikens genombrott vid sekelskiftet 1900, och han var inte sen att utnyttja den moderna tekniken. Till hans experiment hörde både ögonblicksbilder och fotografier tagna med lång exponeringstid. Han intresserade sig också för äldre tekniker, till exempel stereofotografering. Till en början använde sig Åström av stora bälgkameror med glasplåtar men var bland de första i Finland att använda kinofilmskamera redan på 1930-talet. Åström hörde till Fotografiamatörklubben i Helsingfors (senare Amatörfotografklubben i Helsingfors) där man utbytte erfarenheter, deltog i fotoexpeditioner, tävlingar och utställningar.

Bernhard Åström gifte sig 1912 med Wally (Walborg) Lindeberg från Pickala gård i Sjundeå. Paret fick tre barn: Börje, Olof och Gunnel Åström (g. Gottberg) och familjen bodde sedan under olika perioder både i Kyrkslätt, Sjundeå och i Karis där Bernhard Åström verkade som distriktsveterinär. Efter pensioneringen hade han privatpraktik i Sjundeå.

Det var dottern Gunnel Gottberg som i inventeringsskedet hjälpte oss på arkivet att få fram fakta om hela den stora bildsamlingen. Hon kunde jämföra våra arkivkopior med bilder i sin fars gamla fotoalbum, hon identifierade personer och platser och skrev av ursprungliga bildtexter. Hon berättade också för oss om sin far och skapade en nyanserad bild av amatörfotografen, sällskapsmänniskan, familjefadern och äventyraren Bernhard Åström. Han var en man med många intressen och talanger, en fascinerande personlighet som det hade varit spännande att få lära känna. Att dyka ner i hans bildsamling är förstås ett sätt att bekanta sig med honom, och nu går det lätt att göra på nätet.

Bernhard Åströms bildsamling på Finna

CC-BY 4.0-villkor

Lägg till ny kommentar