Beviljade stipendier & understöd 2023

För mera information om beviljade stipendier och understöd, se SLS årsredovisningar.

 • Etnologi och folkloristik

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond

  Santtu Anckar 28 800 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvenska transpersoners erfarenheter av könskorrigeringsprocesser.

  Lina Metsämäki 28 800 euro för doktorsavhandlingen Familjenormer och könsdiskurser i berättelser om oavsiktliga graviditeter i Finland på 2010-talet.

  Sofia Wanström 2 090 euro för deltagande i konferensen American Folklore Society 2023 Annual Meeting i Portland, USA.

  Bettina Westerholm 57 600 euro för doktorsavhandlingen En kritisk granskning av frågelistan som metod.

 • Genealogi och biografi

  Ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond

  Marjaliisa Hentilä 2 800 euro för boken I rättsstatens främsta utpost Ester och Kaarlo Juho Ståhlberg 1925–1952.

  Catarina Welin 10 000 euro för en biografi om Kaj Franck.

   

 • Historia

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Gösta Schybergsons minnesfond

  Robin Engblom 1 080 euro för deltagande i konferensen International Congress for Eighteenth-Century Studies: Antiquity and the Shaping of the Future in the Age of Enlightenment i Rom, Italien.

  Historiska föreningen rf 16 000 euro för utgivning av Historisk Tidskrift för Finland.

  Christoffer Holm 1 080 euro för deltagande i konferensen 58th ITH Conference: Deindustrialization, Reindustrialization and Economic Transitions – Transnational Perspectives from Labour History i Linz, Österrike.

  Matias Kaihovirta 1 700 euro för deltagande i konferensen 58th ITH Conference: Deindustrialization, Reindustrialization and Economic Transitions – Transnational Perspectives from Labour History i Linz, Österrike.

  Eliel Kilpelä 28 800 euro för doktorsavhandlingen I framstegets och republikens tjänst – Georg Schauman som brobyggare 1918–1930.

  Ville-Pekka Kääriäinen 28 800 euro för doktorsavhandlingen How the parish of Iisalmi was incorporated into the Swedish Empire - The progression of state formation in the area of Ylä-Savo between 1639 and 1710.

  Olav Melin 8 400 euro för essäsamlingen Det fria ordets fyrvaktare. 250 år av svensk tidningsutgivning i Finland.

  Soili-Maria Olli 7 000 euro för historiken Tobaksfabrikens änglar. Arbets- och livsvillkor för arbetarna på Strengbergs Tobaksfabrik i Jakobstad 1762–1945.

  Merja Pyykkönen 28 800 euro för doktorsavhandlingen Violence, gender and criminal career in Southern Ostrobothnia 1789–1889.

  Miriam Rönnqvist 36 000 euro för forskning på doktorsnivå Banden över havet. Kunskapscirkulation och kulturtransfer mellan det svenska riket och lantgrevskapet Hessen-Kassel på 1600-talets första hälft.

  Minna Vesa 28 800 euro för doktorsavhandlingen Academic ideal and realities of life: Theory and practice of marriage and family at the Academy of Turku and the surrounding community 1640–1713.

  Västnyländska kultursamfundet rf 2 000 euro för Västnyländsk årsbok 2024.

 • Kulturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond

  Art in Malakta rf 6 900 euro för en historik över Malakta.

  Magnus Cederlöf 4 500 euro för historiken Ekenäs seminarium - en minnesskrift över en kulturinstitution.

  Vanessa Forstén 6 500 euro för en kulturhistorisk bok om trävillorna i Hangö.

  Föreningen Granskaren rf 17 500 euro för utgivning av Finsk Tidskrift och anordnande av ett kulturseminarium hösten 2023.

  Emma Klingenberg 10 000 euro för Tove Janssons visbok.

  Liisa-Maija Korhonen 14 400 euro för doktorsavhandlingen Affective coloniality – Encountering otherness in Finnish settlers accounts from Misiones, Argentina 1906–1988.

  Anni Shepherd 28 800 euro för doktorsavhandlingen Ghosts of Garments Past: The Use of 18th Century Women's Clothing as Historical Sources.

  Anna Sundelin 37 400 euro för forskning på docentnivå Företagsamma kvinnor i Vasa, ca. 1880–1920.

 • Kyrkohistoria

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

  Niklas Antonsson 16 992 euro för doktorsavhandlingen För samhällets bestånd och himmelrikets vinnande: En undersökning om prästerskapets undervisning kring hushåll, barnuppfostran och äktenskap i svenska postillor 1686–1770.

 • Litteraturvetenskap och litteraturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond och Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond

  Anna Biström 750 euro för deltagande i Nordiska litteratursociologi-symposiet (NOLS) i Uppsala.

  Miranda Geust 28 800 euro för doktorsavhandlingen Det skeva rummet. Samspelet mellan queera relationer och miljöskildring i Tove Janssons romaner.

  Helsingfors Universitet – Nordisk litteratur 7 000 euro för konferensen Den finlandssvenske lyrik i fællesnordisk perspektiv.

  Marita Hietasaari 33 600 euro för forskning på doktorsnivå Inbördeskriget i finlandssvensk litteratur med fokus på Sigrid Backmans romaner Ålandsjungfrun och Familjen Brinks öden och Leo Ågrens Fädrens blod.

  Anna Nygren 1 500 euro för deltagande i konferensen International Association for Scandinavian Studies (IASS) i Tromsö, Norge.

  Ylva Perera 31 200 euro för doktorsavhandlingen Skrivande som motstånd. Antifascism i Mirjam Tuominens prosa.

  Jörgen Scholz 750 euro för deltagande i Nordiska litteratursociologi-symposiet (NOLS) i Uppsala.

  Johanna Slotte Dufva 28 800 euro för doktorsavhandlingen Att vara sig själv lik. Åldrande, tid och minne i Merete Mazzarellas författarskap 1979–2019.

  Julia Tidigs 2 000 euro för deltagande i International Research Society for Children's Literature (IRSCL) konferensen i Santa Barbara, Kalifornien.

  Lotta Westerlund 1 500 euro för deltagande i konferensen International Association for Scandinavian Studies (IASS) i Tromsö.

  Pia Vuorio 9 600 euro för doktorsavhandlingen Problemföräldrar kan ni vara själva! Föräldrar och familjedynamik i svensk ungdomsroman 1968–1979.

  Katrina Åkerholm 2 000 euro för deltagande i International Research Society for Children's Literature (IRSCL) i Santa Barbara, Kalifornien.

 • Resestipendium för studier i Norden

  Ur Professor Carl-Eric Thors stipendiefond

  Minna Levälahti 587 euro för deltagande i konferensen Svenskans beskrivning 39 i Växjö.

 • Samhällsvetenskaper

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond

  Folkets Bildningsförbund 5 000 euro för utgivning av tidskriften Ikaros - tidskrift om människan och vetenskapen.

  Riitta Hänninen 20 400 euro för forskning på docentnivå The effects of digitalisation on wellbeing and care in later life – A comparative study on the digital technology use of among Finnish Swedish and Swedish Finnish older adults

  Camilla Härtull 1 660 euro för deltagande i konferensen RC28 Spring Meeting, International Sociological Association (ISA) i Paris, Frankrike.

  Saara Koikkalainen 20 400 euro för forskning på docentnivå Transnationalism och migrationsplaner i svensk- och finskspråkiga ungdomars liv.

  Carmela Kärr 28 800 euro för doktorsavhandlingen Har upplevd ensamheten förändrats över tid i Västerbotten, Sverige och i Österbotten, Finland, och finns det skillnader mellan svensk- och finskspråkiga i Österbotten?

  Marja Lönnroth-Olin 21 600 euro för doktorsavhandlingen Hur mobiliseras ålder, genus, etnicitet och religiös identitet i konstruktionen av nationen och dess gränser - En intersektionell analys av utanförskap i finska och finlandssvenska diskursiva kontexter.

  Alexandra Nordström 1 700 euro för deltagande i konferensen European Early Childhood Education Research Association i Lissabon, Portugal.

  Maria Saloranta 21 600 euro för doktorsavhandlingen Inkludering och exkludering bland barn på svenskspråkiga daghem i Finland: en kritisk granskning av uttryck kring rasifiering och social klass.

  Jonita Siivonen 1 580 euro för deltagande i den nordiska medieforskningskonferensen NordMedia23, i Bergen, Norge.

  Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 3 575 euro för Laddade frågor och engagerade dialoger – en essäbok om samhällsdebattens utmaningar och möjligheter.

 • Språkvetenskap (svenska språket)

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

  Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 10 000 euro för utgivning av tidskriften Språk och stil.

  Solveig Arle 28 800 euro för doktorsavhandlingen Lättlästa texter – en väg till inklusion för minoriteter inom den finlandssvenska minoriteten?

  Föreningen för nordisk filologi rf 12 000 euro för utgivningen av tidskriften Folkmålsstudier.

  Anna Maria Gustafsson 474 euro deltagande i konferensen Svenskan i Finland 20 i Joensuu.

  Andrew Graham 28 800 euro för doktorsavhandlingen Addressing the multilingual turn: approaches to multilingualism in Finnish teacher education.

  Sofia Jusslin 2 700 euro för deltagande i konferensen International Association for Research in L1 Education i Melbourne, Australien.

  Sara Karhu 1 060 euro för deltagande i konferensen Svenskans beskrivning 39 i Växjö.

  Mikko Kauko 550 euro för deltagande i konferensen Svenskan i Finland 20 i Joensuu.

  Jaana Kolu 990 euro för deltagande vid konferensen Svenskans beskrivning 39 i Växjö.

  Anne-Maria Kuosa 733 euro för deltagande i konferensen Svenskans beskrivning 39 i Växjö.

  Jannika Lassus 1 000 euro för deltagande i konferensen Svenskans beskrivning 39 i Växjö.

  Minna Levälahti 28 800 euro för doktorsavhandlingen På väg mot en ledigare standard? En analys av språklig variation i finlandssvenska poddar.

  Jan Lindström 1 400 euro för deltagande i 18th International Pragmatics Conference i Bryssel, Belgien.

  Sara Nittve 28 800 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvensk och sverigesvensk användning av naket substantiv: Kartläggning av variation, idiomaticitet, produktivitet, acceptabilitet och kreativitet.

  Paulina Nyman-Koskinen 309 euro för deltagande i Svenskan i Finland 20 i Joensuu.

  Eeva-Liisa Nyqvist 1 325 euro deltagande i Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA) World Congress i Lyon, Frankrike.

  Åsa Palviainen 415 euro för deltagande i konferensen Svenskan i Finland 20 i Joensuu.

  Jessica Rosenberg 354 euro för deltagande i konferensen Svenskan i Finland 20 i Joensuu.

  Sara Rönnqvist 520 euro för deltagande i konferensen Svenskan i Finland 20 i Joensuu.

  Jonita Siivonen 1 120 euro för deltagande i den 11:e konferensen om Språk, kön och identitet i Uppsala.

  Anders Stendahl 360 euro för deltagande i konferensen Svenskan i Finland 20 i Joensuu.

  Eveliina Tolvanen 19 600 euro för forskning på doktorsnivå Svenskan och andra språk i vårdens lingvistiska landskap.

  Veijo Vaakanainen 480 euro för deltagande i konferensen European Systemic Functional Linguistics Conference 2023 i Vigo, Spanien.

  Sarah Wikner 67 200 euro för forskning på doktorsnivå Språk och social klass i Svenskfinland.

  Anne-Maj Åberg 1 385 euro för deltagande i Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA) World Congress i Lyon, Frankrike.

  Östra Finlands universitet 4 380 euro för att arrangera konferensen Svenskan i Finland 20.

 • Drakamöllan – Nordiskt forum för Kultur och Vetenskap

  Vistelsestipendium om 3 000 euro beviljades:

  Tove Ekman, Martina Harms-Aalto, Maria Hirvi-Ijäs och Anu Koivunen.

 • Övriga understöd

  Svenska Akademien 75 000 för uppdatering av Svenska Akademiens ordbok (SAOB)

  Åbo Akademi 12 640 för symposiet Folkligt skrivande 1750-1950. Dagböcker som källor till vardagligt liv och emancipatoriskt skrivande.