Beviljade stipendier & understöd 2022

För mera information om beviljade stipendier och understöd, se SLS årsredovisningar.

 • Drakamöllan – Nordiskt forum för Kultur och Vetenskap

  Vistelsestipendier om 3 000 euro beviljades Matias Kaihovirta, Quynh Tran och Nicolina Zilliacus-Korsström och Anu Lahtinen.

 • Ekonomi och statistik

  Ur Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond

  Jerry Montonen 28 800 euro för doktorsavhandlingen Essäer inom utbildning och social rörlighet i Finland.

  Ellen Sahlström 14 400 euro för en doktorsavhandling inom utbildnings- och arbetsmarknadsekonomi.

  Joakim Wikström 14 400 euro för doktorsavhandlingen Team heterogeneity, commitment and novelty of research output: Evidence from Finland.

 • Etnologi och folkloristik

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond

  Catarina Harjunen 1 550 euro för deltagande i RE:22 Nordic Ethnology and Folklore Conference.

  Blanka Henriksson 650 euro för studentexkursion till Nordiska museets arkiv för att studera migration och resor mellan Finland och Sverige under 1900-talet och i samtiden.

  Lina Metsämäki 28 800 euro för doktorsavhandlingen Familjenormer och könsdiskurser i personliga erfarenhetsberättelser om oavsiktliga graviditeter i Finland på 2010-talet

  Lina Metsämäki 2 100 euro för deltagande i RE:22 Nordic Ethnology and Folklore Conference 2022.

  Ann-Charlotte Palmgren 1 635 euro för deltagande i RE:22 Nordic Ethnology and Folklore Conference.

  Karin Sandell 1 090 euro för deltagande i RE:22 Nordic Ethnology and Folklore Conference.

  Malin Stengård 36 400 euro för doktorsavhandlingen Att forma och omforma ett kulturarv. En kritisk diskursanalys av hur kulturarv formas i relation till turism med Åland och Gotland som exempel.

  Ann-Helen Sund 2 100 euro för deltagande i RE:22 Nordic Ethnology and Folklore Conference.

  Sofia Wanström 28 800 euro för doktorsavhandlingen Då dammen brast: narrativ analys av vittnesmål om våldtäkt i Dammen brister-kampanjen.

 • Finlandssvenskt kulturarbete

  Ur Birger Petterssons fond

  Åbo Akademi/Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi 20 000 euro för fortsatt utgivning av tidskriften Skärgård år 2023.

 • Fonden för Finlands svenska bildkonstnärer och tonsättare

  Kenneth Bamberg 4 000 euro för att utöka materialet till utställningen "Johan" som visas 27.1 - 5.3.2023 vid Ålands konstmuseum och 16.9-12.11.2023 vid Photo North – Northern Photographic Centre i Uleåborg.

  Ulf Långbacka 6 000 euro för komposition av kammarmusik och musik för en dansföreställning.

  Eija Mäkivuoti 4 000 euro för gränsöverskridande konstnärligt arbete på Färöarna samt i Finland och Sverige under 2023.

  Janika Norrgård Löfqvist 4 000 euro för konstnärlig verksamhet och sammanställandet av 8–10 nya målningar inför utställning på Stundars sommaren 2023.

  Walter Sallinen 2 000 euro för produktionskostnader i förverkligandet av det elektroakustiska verket Matrix of Modenity.

  Alexandra Sandbäck 4 000 euro för projektet SICK ART! där förutsättningarna för funktionsnedsatta konstnärer undersöks konstnärligt och teoretiskt.

  Elina Sjöwall 4 000 euro för SANO, en tvärvetenskaplig audiovisuell undersökning av rådande samhällelig och individuell desorientering.

 • Genealogi och biografi

  Ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond

  Richard Brander 11 200 euro för en biografi över Henrik Borgström den yngre.

   

 • Historia

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Gösta Schybergsons minnesfond

  Fiskars hembygdsförening 16 800 euro för utgivning av verket Pojos historia 1865–2008.

  Gardberg Center r.f. 11 200 euro för forskningsarbete och författande av artiklar, samt för redaktörsarbete för registerdelen till verket Handelsmän och hantverkare i Karis 1873–2008.

  Historiska föreningen r.f. 16 000 euro för utgivning av Historisk Tidskrift för Finland.

  Martina Hjertman 2 400 euro för materialanskaffning inom projektet Nordiska resenärer i maritima nätverk under det sena 1700-talet.

  Christoffer Holm 14 400 euro för doktorsavhandlingen ”Där glödande metall en gång flödade”. Förändringen av rummet och arbetarens syn på det förflutna, globala och framstegstanken efter nedläggningen av stålverket på Hangöudd 2012–2020.

  Christoffer Holm 688 euro för deltagande i konferensen Transnationalizing deindustrialization studies and its politics i Bochum, Tyskland.

  Sophie Holm 1 000 euro för deltagande i Nordiska historikermötet i Göteborg 8–11 augusti 2022.

  Aleksi Huhta 33 600 euro för forskning på doktorsnivå Contesting Exit: Politics of Emigration Control in Swedish Ostrobothnia, 1870–1917.

  Tarja Laine 2 800 euro för historiken om Kasaböle svenska folkskola (1898–1967).

  Lene Laitinen 28 800 euro för doktorsavhandlingen Romantic love between women through Toini Topelius’ and the Finnish educated classes in late 19th century Finland.

  Jenni Lucenius 9 600 euro för doktorsavhandlingen Där människor möts. Nya besök till det neolitiska Långbergsöda.

  Soili-Maria Olli 16 800 euro för historiken Tobaksfabrikens änglar. Arbets- och livsvillkor för arbetarna på Strengbergs Tobaksfabrik i Jakobstad 1762–1945.

  Tuula Rekola 1 200 euro för arkivbesök i Stockholm och Täby för att samla material till det postdoktorala projektet The social status of the executors of corporal punishments in eighteenth-century Finland.

  Samu Sarviaho 33 600 euro för forskning på doktorsnivå Mellan idealism och positivism: Källkritiken och den finska historievetenskapens uppkomst 1809–1917.

  Soc&koms vänner r.f. 14 000 euro för historik över Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

  Carl-Erik Strandberg 28 800 euro för doktorsavhandlingen Skapandet av den finlandssvenska kommunismen 1920–1930.

  Anna Sundelin 33 600 euro för forskning på doktorsnivå Företagsamma kvinnor i Vasa, ca 1880–1920.

  Ella Viitaniemi 81 600 euro för forskning på docentnivå Religion, framsteg och politik: Professor Johan Kraftmans och prosten Mikael Lebells samhälleliga samarbete på 1700-talet.

 • Holger Frykenstedts stipendiefond

  Stipendiemedlen beviljas av SLS och Finlands Akademi

  Stipendier om 2 000 euro beviljades:

  Anni Holmberg för magisteravhandlingen Sagofarbror eller två nakna gestalter?

  Olivia Lehmuskallio för magisteravhandlingen Ravintolat rajoitusten kohteena: ravintolahenkilökunnan kokemukset ravintolasääntelystä 1919-1952.

  Elisa Kujansuu för magisteravhandlingen Säätyläiskotien irtaimisto Sääksmäen tuomiokunnassa 1700-luvun jälkipuoliskolla.

  Mikaela Kurula för magisteravhandlingen Representationer av sexualitet i finska filmtidningar 1921-1929.

  Peppi Kääpä för magisteravhandlingen Kodin merkitykset koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa 2020-luvun alun Suomessa.

  Jusa Peltoniemi för magisteravhandlingen Luodon 1722 haaksirikkojen esinelöydöt 2000-luvun tutkimuksen valossa.

  Miro Rein för magisteravhandlingen ”Nå, ä’ nu alla församlade här?” Manifestationer av tilltal i Fredmans Epistlar av C.M. Bellman.

  Anni Suni för magisteravhandligen Laurin ja Marian suhde Iris Uurron romaanissa Kypsyminen Emmanuel Levinasin etiikan näkökulmasta.

  Emilia Vesterinen för magisteravhandlingen Naisen ja eläimen suhde suomalaisessa uskomusperinteessä.

 • Kulturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond

  Cultura-säätiö sr 4 000 euro för utgivning av ett specialnummer om svensk kultur i Finland av tidskriften Culturalist.

  Esse Hembygdssällskap 16 000 euro för boken Färder. Stämningsfyllt och ödesmättat från Esse – om emigrationen runt sekelskiftet 1900.

  Helsingfors universitet 10 000 euro för Den 18:e internationella sagakonferensen i Helsingfors och Tallinn i augusti 2022.

  Kyrkslätt-Estby Marthaförening r.f. 2 000 euro för utgivning av boken Min mathistoria.

  Gunilla Lindroos-Friman 2 400 euro för historiken Mariehamn förr och nu. Fotografier från gamla Mariehamn jämförs med bilder av dagens Mariehamn.

  Mariehamns Pensionärsförening 4 000 euro för Mariehamns Pensionärsförening Jubileumshistorik 50 år.

  K.H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum 8 400 euro för forskning och artikelskrivning till museernas samarbetsprojekt, antologiseriens sista del "La dolce vita : Borgarliv i Österbotten 1700–1800 - ett rekreativt perspektiv".

  Satu Sorvali 14 400 euro för doktorsavhandlingen Anger in the letters to the editor in the late 19th century Finnish newspapers.

  Elina Terävä 21 600 euro för doktorsavhandlingen Military culture in castles on the Baltic Sea from 14th to 16th century -Case study: Military life in the castle of Raseborg.

  Catarina Welin 1 000 euro för resor för att samla material till en biografi på svenska över Kaj Franck.

  Västnyländska kultursamfundet r.f. 4 000 euro för historik om radiokanalen X3M, en dokumentation om radiokanalen som förenat unga och ungdomligt sinnade i 25 år.

  Östra Finlands universitet 11 185 euro för transkribering av svenskspråkiga delar M. A. Castréns Tavgy-Samoiedica manuskript.

 • Kyrkohistoria

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

  Erika Boije 1 700 euro i resebidrag för presentation av projektet "Kristendom för en ny nation – Ideal och motbilder i Fältskärns berättelser av Zacharias Topelius" vid två konferenser i Tammerfors.

  Jonna Veinio 1 800 euro i resebidrag för forskningsresor till Sverige och Åland.

 • Litteraturvetenskap och litteraturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond och Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond

  Anna Biström 27 200 euro för forskning på docentnivå Fjärrläsningar av den svenska litteraturen i Finland – metadataperspektiv på författarskap och tidsperioder.

  Hilda Forss 28 800 euro för doktorsavhandlingen Författaren, läsaren och algoritmen – Digitalisering i Ralf Andtbackas, Johannes Heldéns och Cia Rinnes verk.

  Kaneli Johansson 21 600 euro för doktorsavhandlingen "Mellan växthuset och mitt skrivbord finns en hemlig förbindelse" – Ekofeministisk etik och estetik hos Carita Nyström, Gurli Lindén och Wava Stürmer.

  Laura Leden 780 euro för deltagande i konferensen L.M. Montgomery and (Re)Vision vid L.M. Montgomery Institute på University of Prince Edward Island, Kanada.

  Anna Möller-Sibelius 30 600 euro för forskning på docentnivå Monografi om den svenska poesins historia i Finland.

  Jörgen Scholz 14 400 euro för doktorsavhandlingen Litteraturbrev som kulturtransfer och recensionsavdelning i kulturtidskrifterna Finsk Tidskrift och Ny Svensk Tidskrift 1878–1896.

  Pia Vuorio 9 600 euro för doktorsavhandlingen Ungdomsbokens problemföräldrar. Föräldra- och familjetematik i svensk ungdomsbok 1968-1979.

 • Miljövård och teknologi

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

  Maryam Hmoudah 28 800 euro för doktorsavhandlingen Innovative Materials for Water Purification. Innovativa Material för Vattenrening.

  Hamed MazaheryLaghab 14 400 euro för doktorsavhandlingen A Territorial Planning Framework for Green Infrastructure in the EU: A Case Study of Nordic Metropolitan Regions.

  Natur och Miljö rf 15 000 euro för projektet Alternativ till kalavverkning.

  Ostrobothnia Australis r.f. 5 600 euro för projektet Valsörarnas tajgafladdermöss dyker plötsligt upp i ytterskärgårdens höstmörker – men varifrån kommer de?

  Emma Söderäng 28 800 euro för doktorsavhandlingen Towards coordinated engine-battery storage power plant control with self-learning capabilities.

  Yrkeshögskolan Novia 20 000 euro för att kartlägga och dokumentera befintliga våtmarker samt utveckla en interaktiv karta över lämpliga platser för våtmarker i västra Nyland.

 • Musik och musikvetenskap

  Ur Fredrik Pacius minnesfond

  Emilie Adolfsson 4 500 euro för Trio Flammes konstnärliga verksamhet 2022-2023 bestående av en konsert kring och med kompositören Carita Holmström våren 2023 samt förberedelser inför Trio Flammes 10-årsjubileumskonsert 2024.

  Pensionärskören Furorna rf 3 000 euro för beställningsverket "Skogens själ" att framföras på körens 30-årsjubileumskonsert 20.10.2023 i Hagalunds kyrka.

  Grankulla musikfestförening rf 15 000 euro för arrangerandet av Grankulla musikfest 2023.

  Ville Hautakangas 3 625 euro för renskrivning och utgivning av tre notböcker för piano från 1700-talets Sverige-Finland.

  Kokkolan Talviharmonikka ry 1 500 euro för Henrik Sandås Trios konsert under festivalen Karleby Vinteraccordeons 25-årsjubileum.

  Konstuniversitetet 80 000 euro för musikteaterutbildning vid Konstuniversitetet.

  Kulturföreningen Katrina 3 000 euro för dirigentkurs med Anna-Maria Helsing på Åland 4–6 november 2022.

  Antti Lähdesmäki 2 000 euro för utgivningskostnader av ett soloalbum.

  Oratorieföreningen i Helsingfors rf 5 000 euro för verksamhetsunderstöd för Oratoriekörens två stora produktioner med kör, orkester och solister under 2023.

  RH Concerts rf ry 4 000 euro för Nytt och glansfullt med RH Concerts - Konsertserien Riddarhuset erbjuder konsertupplevelser i unik miljö med teman som speglar Helsingfors som en del av den europeiska stadskulturen.

  Viitasaaren kesäakatemia ry 20 000 euro för Ordets och musikens makt. Text, vittnesmål och föreläsningar kring engagemang- Hans Werner Henze och John Cage som motpoler kring det politiska i musiken med kommentarer från idag.

 • Resestipendium för medicinstuderande och -kandidater

  Ur Carl-Johan von Troils minnesfond

  Aaro Julkunen 1 000 euro för Fimsic utbytesmånad i Sydamerika.

  Natalie Keltto 2 000 euro för utbytesstudier i Bergen, Norge.

  Teresa Vest 1 000 euro för presentation vid World Stroke Congress i Singapore.

 • Rättshistoria

  Ur Sten och Ebba Wasastjernas fond för rättshistorisk forskning

  Merja Pyykkönen 26 000 euro för doktorsavhandlingen Gender, legal practices ja criminal career at the threshold of modern times. Homicide, violence and sexual crimes in Southern Ostrobothnia 1789–1889.

 • Samhällsvetenskaper

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond

  Gwenaëlle Bauvois 30 600 euro för forskning på docentnivå The Vaccine Fighters. Mediatisation of the anti-vaxx movement in Swedish-speaking Finland.

  Föreningen Granskaren r.f. 15 000 euro för utgivning av Finsk Tidskrift och anordnande av ett kulturseminarium hösten 2022.

  Dionysia Kang 14 400 euro för doktorsavhandlingen Race for Food – Understanding relationship of local implementation of international laws, race and labour conditions within food systems in Swedish Finland.

  Magdalena Kosová 14 400 euro för doktorsavhandlingen Minority encounters: The role of Finnish-Swedish civil society organizations in the process of immigrant integration into Finland.

  Marja Lönnroth-Olin 28 800 euro för doktorsavhandlingen Religiös identitet, genus och utanförskap. En intersektionell analys om muslimska identiteter och deras konstruktion i finska och finlandssvenska diskursiva kontexter.

  Alexandra Nordström 1 415 euro för deltagande I konferensen NERA Nordic Educational Research Association i Reykjavik, Island.

  Saga Rosenström 28 800 euro för doktorsavhandlingen Nagumodellen: Asylmottagning i den tvåspråkiga periferin.

  Jonas Schauman 28 800 euro för doktorsavhandlingen Ungas röstningsbeteende i Svenskfinland.

  Ann-Louise Sirén 1 085 euro för deltagande i en gerontologikonferens i Odense, Danmark 8–10 juni 2022.

  Miika Tervonen 8 000 euro för publicering av verket Minoriteter som migranter: perspektiv på mångfalden i Finlands migrationshistoria.

 • Språkvetenskap (svenska språket)

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

  Föreningen för nordisk filologi r.f. 10 000 euro för utgivning av tidskriften Folkmålsstudier.

  Rebecka Heinonen 46 224 euro för doktorsavhandlingen Språkliga rättigheter inom vården. Språkpolicyer och implementeringen av dem inom den specialiserade sjukvården på svenska i Finland.

  Helsingfors universitet 5 000 euro för planering och anordnande av konferensen NNMF 9 (Nordiskt nätverk för modersmålsdidaktisk forskning) vid Helsingfors universitet 24–26.10 2023.

  Mikko Kauko 28 000 euro för forskning på doktorsnivå Den medeltidssvenska översättningen av Susos Gudeliga snilles väckare.

  Jannika Lassus 860 euro för deltagande i konferensen Svenskans beskrivning 38 i Örebro 4–6 maj 2022.

  Tomas Lehecka 36 600 euro för forskning på doktorsnivå Consequential misconceptions about local and global linguistic realities.

  Sara Nittve 28 800 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvensk och sverigesvensk användning av naket substantiv – eller substantiv utan artikel.

  Lieselott Nordman 860 euro för deltagande i konferensen Svenskans beskrivning 38 i Örebro 4–6 maj 2022 och deltagande i konferensen The 13th Linguistic Landscape Workshop i Hamburg 7–9 september 2022.

  Eeva-Liisa Nyqvist 40 800 euro för forskning på docentnivå Grammatisk kompetens inom språkbad: substantivens pluralböjning, infinitivkonstruktioner och valensbetingade prepositioner.

  Daniela Piipponen 14 400 euro för doktorsavhandling om ortografisk och morfologisk variation i Zacharias Topelius språk.

  Jessica Rosenberg 28 800 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvenskar i diasporan: Digitalt medierad kommunikation, språkanvändning och identitet hos utlandsfinlandssvenskar i Schweiz.

  Eveliina Tolvanen 35 952 euro för forskning på doktorsnivå Svenskan och andra språk i vårdens lingvistiska landskap.

 • Stiftelsernas postdoc-pool

  Lauri Niskanen 23 500 euro för postdoktoral forskning Digitaalisen OSH-hypertekstin sovellettavuus tietokoneavusteiseen kaunokirjalliseen käännösohjelmaan vid Trinity College Dublin, Irland.

 • Svenskans fortbestånd i Finland

  Ur Bo Backströms fond

  Estrad Evenemang rf 20 000 euro för turnéhelheten ”På två språk – Kahdella kielellä” 2023.

  För svenska i Lahtis rf 10 000 euro för utvecklingsprojektet Luckan språköar - svensk kultur och fritid som språkplanering och för språkgemenskap.

  Kansalliskielet-Nationalspråken ry rf 33 000 euro för Språkambassadörerna som besöker svenska lektioner och berättar om hur de har lärt sig svenska och vilka nyttor språket har medfört.

  Riff rf 12 000 euro för turnéer i finska skolor med språkpjäsen En rocklektion på svenska-tidsresan.

  Sammanslutningen Svenska Klubben i Helsingfors rf och Muntra musikanter MM. rf 45 000 euro för renovering av fönsterbågarna i Svenska klubben i Helsingfors rf:s byggnad.

  Svenska Finlands folkting 20 000 euro för Jag är här för dig svensk-finsk-engelsk ordlista för vårdare.

 • Teologi

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

  Laura Brännkärr-Väänänen 21 600 euro för doktorsavhandlingen Livsåskådningars formande verkan. En kvalitativ fallstudie om attityder till vaccin i Jakobstadsregionen.

  Elina Takala 14 400 euro för doktorsavhandlingen ”He had that small old Bible in his valise” Religious faith and Identity in Marilynne Robinson’s Gilead novels.

  Sari Timonen 28 800 euro för doktorsavhandlingen Wittenberg Theologians: Correspondence connections and impact to Reformation in Sweden during the reign of Gustav I 1523–1560.

  Tero Tulenheimo 40 800 euro för forskning på docentnivå Johannes Rudbeckius och logik: gestaltning av en luthersk skolastik.

 • Tryckningsunderstöd

  Ur Christian och Constance Westermarcks fond och Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

  Förlaget M Oy Ab 700 euro för Vinet brinner – Burt Kobbat i hetluften av Staffan Bruun, 700 euro för Snälla Stella, sluta skälla! av Ted Forsström & Åsa Lucander (ill.), 700 euro för Rafsa Vildpäls av Lena Frölander-Ulf, 700 euro för Freja och huggormen av Fredrik Sonck & Jenny Lucander (ill.), 700 euro för Det förflutna återvänder av Hannele Mikaela Taivassalo, 700 euro för Kaféet av Sofia Torvalds och 700 euro för Kom hit av Julia Wickholm.

  Förlaget Scriptum, Oy Boklund Ab 700 euro för Agneta 1944 av Monica Borg-Sunabacka och 700 euro för 21:an av Henrik Jansson.

  Hellas Förlag AB OY 700 euro för Mysteriet med skattjakten av Helena Jeppe.

  Kjell Lekeby 1000 euro för Sigfrid Aronus Forsius MELLAN HIMMEL OCH JORD. Naturfilosofiska skrifter.

  Litorale 700 euro för Det gäller att överleva av Annika Gustafsson Flinck, 700 euro för Till minne av Iris av Sonja Nordenswan, 700 euro för Havets sång av Tom Paxal, 700 euro för Behåll din krona av Elisabeth Sandelin, 700 euro för En flickbok av Nalle Valtiala och 700 euro för Till Isela av Liv Wentzel.

  Schildts & Söderströms 700 euro för Lotto av Mikael Crawford, 700 euro för Ungen min får du aldrig av Eva Frantz, 700 euro för Knyckarna av Malin Klingenberg & Ida Wikström (ill.), 700 euro för Ljusligheter av Hanna Lundström & Maija Hurme (ill.), 700 euro för Mysteriet på Prästön av Wilma Möller.

  Nicklas ”Nicko” Smith 700 euro för diktsamlingen Brändö i mitt hjärta.

  Västnyländska kultursamfundet r.f. 700 euro för Domowik – I skuggan av Raseborg av Ilkka Auer.

  Catharina Östman 700 euro för Öppet vatten, frusna hav.

 • Övriga understöd

  Borgå folkakademi 7 500 euro för introduktionskurs i svenska för personer som flytt kriget i Ukraina.

  Pressarkivföreningen 10 740 euro för Brages pressarkivs verksamhet 2023.

  Suomalainen Tiedeakatemia ry 62 930 euro för projektet Vetenskapens historia i Finland.

  Svenska Akademien 425 000 euro för uppdatering av Svenska Akademiens ordbok (SAOB).