Beviljade stipendier & understöd 2020

För mera information om beviljade stipendier och understöd, se  SLS årsredovisningar.

 • Ekonomi och statistik

  Ur Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond

  Gustav Finne 14 400 euro för doktorsavhandlingen Essays on Central Bank Policy and Asset Pricing.

  Caroline Sundgren 9 600 euro för doktorsavhandlingen Role of Supply Chain Structures in promoting Sustainable Development: the case of Food Waste,

  Timmy Thor 24 000 euro för doktorsavhandlingen Revisionsklimatet inom EU – effekten av EU direktiv 2014/56EC och EU förordning Nr.537/2014.

 • Etnologi och folkloristik

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond och SLS budgetmedel:

  Andreas Backa 33 000 euro för doktorsavhandling om självhushållning.

  Karin Sjöberg 17 320 euro för en dokumentation av det svenskspråkiga judiska kulturarvet i Helsingfors respektive Åbo.

  Ann-Helen Sund 39 600 euro för doktorsavhandlingen Gör själv  ̶  om tillverkning, värde och kompetens.

  Åbo Akademi/Nordisk etnologi 1 076 euro för seminariet Ett ämnes tillblivelse; metamorfoser och kontinuitet.

  Åbo Akademi/Institutet för folklivsforskning 5 000 euro för utgivning av tidskriften Budkavlen.

 • Finlandssvenskt kulturarbete

  Ur Birger Petterssons fond

  Åbo Akademi/Skärgårdsinstitutet 20 000 euro för fortsatt utgivning av tidskriften Skärgård 2021.

 • Genealogi och biografi

  Ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond:

  Camilla Granbacka 10 000 euro för en levnadsteckning över bildkonstnären Gösta Diehl.

 • Historia

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond och Gösta Schybergsons minnesfond:

  Jaakko Björklund 19 800 euro för doktorsavhandlingen Jacob de la Gardie as military entrepreneur in the Ingrian war 1609–1617.

  De svenska historiedagarna 525 euro till rese- och boendebidrag för finländska föreläsare på De Svenska Historiedagarna 2020 i Uppsala.

  Robin Engblom 19 800 euro för doktorsavhandlingen Åboprofessorernas medverkan i lokal och transregional kunskapsspridning samt kulturell växelverkan under 1600-talet.

  Föreningen Granskaren 11 000 euro för utgivningen av Finsk Tidskrift och anordnandet av ett kulturseminarium hösten 2020.

  Historiska föreningen 16 000 euro för utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland.

  Anna-Stina Hägglund 19 800 euro för doktorsavhandlingen Birgittinerna i Östersjöregionen. En fallstudie kring tre kloster och deras välgörare ca 1410–ca 1550.

  Matias Kaihovirta 5 200 euro för biografin En revolutionär med brandnatur: den finlandssvenska kommunisten Allan Wallenius liv och politik i exil, 1918–1942.

  Outi Pekkinen 2 000 euro till rese- och materialkostnader för publicering i digital form av fotograf Natalia Linséns livshistorik och hennes Borgå stadsbilder från år 18901910.

  Sjuksköterskeföreningen i Finland 18 200 euro för historiken Sjuksköterskeföreningen i Finland i 125 år.

  Christian Sourander 19 800 euro för doktorsavhandlingen Flankstöd av frändefolk eller bro till väst? Svenska folkpartiets nordism 1917–1997.

 • Kulturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond:

  Folkets Bildningsförbund 6 000 euro för utgivning av Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen.

  Lauri Kallio 10 400 euro för forskning på doktorsnivå Thiodolf Rein and the rise of empiricism in Finland.

  Lempäälä-Seura 6 700 euro för kritiska editioner och forskning om Michaël Waldenius samt Eric Edners sockenbeskrivningar över Lempäälä socken på 1750-talet och runan om Aimala kyrkas mordbrand.

  Rita Paqvalén 10 400 euro för essäsamlingen En skrikande tystnad. Om vårt gemensamma kulturarv.

  Outi Pekkinen 5 000 euro för forskning i fotografen Natalia Linséns livshistoria och för en webbplats med Linséns historik och fotografier från stadsmiljön i Borgå år 18901910.

  Tommy Ramstedt 33 384 euro för forskning på doktorsnivå Kyrka i förändring. Utvecklingen av pilgrimsfärder inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

  Sofie Strandén-Backa 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Varggränser. Affektiva möten mellan människan och det vilda.

  Åbolands Ungdomsförbund ÅUF 7 000 euro för Föreningsliv i arkiv 21: ett dokumenteringsprojekt med bilder m.m. över ungdomsföreningsverksamheten i Åboland.

 • Kyrkohistoria

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Sara Medberg 19 800 euro för doktorsavhandlingen 'Studier, som kunna göra dem yra i hufwudet' – flickors uppfostran och det nya kvinnoidealet i unga kvinnors uppförandemanualer 1699–1768 i Sverige.

  André Swanström 19 200 euro för forskning på docentnivå Biografisk forskning om Kalervo Kurkiala.

 • Litteraturvetenskap och litteraturhistoria

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I, Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond, Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond och litteraturvetenskapliga nämndens medel:

  Anna Biström 32 800 euro för forskning på doktorsnivå Fjärrläsningar av den svenska litteraturen i Finland – metadataperspektiv på författarskap och tidsperioder.

  Fredrik Hertzberg 38 400 euro för forskning på docentnivå "Men vår halsduk är trettonkantig." En gruppbiografi över 1920-talets finlandssvenska modernister.

  Heidi Höglund 700 euro för deltagande i konferensen Svenska med didaktisk inriktning (SMDI 14) vid Malmö universitet samt forskarseminarium i Köpenhamn.

  Elena Kapustina 13 200 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvensk litteraturexport: Fokus på Trollkarlens hatt, översättning och nyöversättning till ryska.

  Laura Leden 500 euro för ett forskningsbesök vid L.M. Montgomery Institute vid University of Prince Edward Island, Kanada samt deltagande i institutets konferens L.M. Montgomery and Vision.

  Päivi Mehtonen 16 000 euro för forskning på docentnivå The Politics of Fantasy: A New Literary History of the 1780s and After.

  Johanna Slotte Dufva 17 600 euro för doktorsavhandlingen Att vara sig själv lik: Åldrande, tid och minne i Merete Mazzarellas författarskap.

  Katrina Åkerholm 26 400 euro för doktorsavhandlingen Litteraturdidaktiska perspektiv på komplexa bilderböcker – en studie av ungdomars tolkningsarbete.

 • Miljövård och teknologi

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

  Christian Ahläng 14 400 euro för doktorsavhandlingen Drift-diffusionssimulering av processer vid gränsytor i organiska solceller och perovskitsolceller.

  Mouad Hachhach 28 800 euro för doktorsavhandling om utveckling av ny teknologi för uppgradering av skogsresurser – från molekyler till fabrik.

  Natur och Miljö rf 17 200 euro för en fritt och gratis tillgänglig webbtjänst med praktiska tips om hur man sköter om och reparerar saker i syfte att förlänga deras livslängd, för att i sista hand minska behovet av nytillverkning, som belastar miljön.

  Åsa Stam 33 600 euro för postdoktoral forskning i epifyternas hydrologiska betydelse i Taitabergen i Kenya.

 • Musik och musikvetenskap

  Ur Fredrik Pacius minnesfond:

  Finlands musikarv rf 20 000 euro för upprättande av föreningens webbplats och 6 500 euro för organisering av symposiet ”Fredrik Pacius och hans musikarv”.

  Jani Kyllönen 6 500 euro för publicering av  Martin Wegelius körsånger.

  Yrkeshögskolan Metropolia 10 000 euro för en gästföreställning av Fredrik Pacius opera ”Kung Karls Jakt” på Åland.

  Minna Nyberg 8 000 euro för konsertturné med visor av och med Bengt Ahlfors samt studioinspelningar av Ahlfors visor.

  Minna Nyberg 8 000 euro för gestik- och musikföreställningen The Crab – Change is the Remedy for the Ills of Life.

  Kulturföreningen Katrina 10 000 euro för en nyskriven opera om 13 åländska kvinnors öden under de åländska häxprocesserna åren 1666–1667.

  RH Concerts rf 4 000 euro för en konsertserie som presenterar internationella artister i en kulturhistoriskt unik miljö.

  Lovisa sång r.f. 18 000 euro för arrangerandet av Sibeliusdagarna i Lovisa 2021.

 • Samhällsvetenskaper

  Ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond, Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I och Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond:

  Marguerite Beattie 28 248 euro för doktorsavhandlingen Hur använder ungdomar hälsofrämjande övningar under och efter interventionen? Processutvärdering av cluster-randomiserad studie "Det välmående och lärande sinnet".

  Jon Järviniemi 26 400 euro för doktorsavhandlingen Populismens årtionde? En empirisk analys av populistisk retorik på de politiska arenorna.

  Thomas Karv 33 384 euro för forskning på doktorsnivå Det politiska förtroendet inom Svenskfinland: variationer, förklaringar och slutsatser.

  Fredrik Malmberg 31 200 för forskning på doktorsnivå Smolk i ankdammen? Uppfattningar och attityder angående korruption i finlandssvenska kommuner.

  Anna Sell 2 930 euro för deltagande i Hawaii International Conference on System Sciences 2021.

  Susann Simolin 26 400 euro för doktorsavhandlingen Usage of examples in international conflict resolution – the perspectives of "users".

  Dan Sundblom 8 800 euro för doktorsavhandlingen Föreningsdöd. En sociologisk studie i föreningsfältets villkor och förändring.

 • Skeppsbyggnad

  Ur Lennart Engströms stipendiefond

  Petter Selänniemi 3 000 euro för utbytesstudier vid universitetet i Lissabon, Portugal.

 • Språkvetenskap (svenska språket)

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II:

  Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning 10 000 euro för utgivning av tidskriften Språk och stil.

  Föreningen för nordisk filologi 10 000 euro för utgivning av Folkmålsstudier (nr 58 och 59)

  Helsingfors universitet 3 300 euro för Sjuttonde nordiska namnforskarkongressen i Finland.

  Martina Huhtamäki 1 500 euro för deltagande i konferensen Svenskans beskrivning 2020  i Örebro.

  Klaus Kurki 13 200 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvenskans särdrag på sats- och meningsnivå.

  Jannika Lassus 720 euro för deltagande i konferensen Forum för textforskning 15  i Falun.

  Tomas Lehecka 33 384 euro för forskning på doktorsnivå Consequential misconceptions about local and global linguistic realities.

  Mari Mäkilä 350 euro för ett forskarbesök vid Humanistlaboratoriet, Lunds universitet.

  Daniela Piipponen 13 200 euro för en doktorsavhandling om ortografisk och morfologisk variation i Zacharias Topelius språk.

  Heidi Poutanen 8 800 euro för doktorsavhandlingen Ekologiskt medveten konsument som produkt av språkliga praktiker i marknadskommunikation samt 1 000 euro för deltagande i AILA World Congress of Applied Linguistics i Groningen.

  Jessica Rosenberg 14 124 euro för doktorsavhandlingen Finlandssvenskar i diasporan: Digitalt medierad kommunikation, språkanvändning och identitet hos utlandsfinlandssvenskar samt 600 euro i resebidrag för fältarbete i Schweiz.

  Satu Siltaloppi 880 euro för deltagande i ICCG11 International Conference on Construction Grammar i Antwerpen.

  Sannina Sjöberg 28 248 euro för doktorsavhandlingen Familjespråkspolicy i tvåspråkiga familjegemenskaper över tre generationer.

  Pauliina Sopanen 14 124 euro för doktorsavhandlingen Två språk under ett och samma tak. Pedagogers språkpolicy och samarbete i ett samlokaliserat daghem.   

  Eva Ståhlberg-Forsén 1 000 euro för deltagande i det internationella forskningsmötet The Eight European Network Meeting on Communicative Development Inventories EUNM-CDI 2020, i Dubrovnik.

  Veijo Vaakanainen 13 200 euro för doktorsavhandlingen Konnektorbruket i flerspråkiga inlärares två inlärarspråk (svenska och tyska) ur ett systemiskt-funktionellt och L3-perspektiv.

  Sarah Wikner 31 200 euro för forskning på doktorsnivå Positionering, identifikation och indexikalitet i förhållande till Svenska Handelshögskolan som socialt rum.

  Kendra Willson 1 000 euro för deltagande i Ninth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, ISSRI 9, i Sankelmark.

 • Svenskans fortbestånd i Finland

  Ur Bo Backströms fond

  Jyväskylä universitet/Institutionen för lärarutbildning 41 000 euro för nät-/mobilspelet Häng med! för mångsidigare inlärning av svenska i högstadiet.

  Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland/Svenska nu 10 000 euro för läromaterial som inbjuder till att bekanta sig med Åland som ett fenomen under jubileumsåret.

  Juridiska Föreningen i Finland rf 10 000 euro för översättning av boken Arbetsrättens grunder (Työoikeuden perusteet) till svenska.

  Svenska Klubben i Helsingfors rf 33 300 euro för upprätthållande av Svenska Klubbens historiska hus.

  Estrad Evenemang rf  28 000 euro för turnéer med teaterföreställningen På två språk – Kahdella kielellä för finskspråkiga barn.

  Pargas 4H 1 000 euro för klubbverksamhet på svenska i finska lågstadieskolan i Pargas.

  DIVa – Föräldrar för diversitet 6 000 euro för att stärka svenska språkets och den finlandssvenska kulturens ställning bland invandrarfamiljer.

 • Teologi

  Ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II

  Mitra Härkönen 35 952 euro för postdoktoral forskning Being a Thai Buddhist Woman in Finland. An Intersectional Study.

  Laura Brännkärr-Väänänen 30 816 euro för doktorsavhandlingen Livsåskådningars formande verkan. En kvalitativ fallstudie om attityder till vaccin i Jakobstadsregionen.

 • Tryckningsunderstöd

  Ur Christian och Constance Westermarcks fond och Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

  Hellas Förlag AB 500 euro för utgivning av Stölderna på hotell Brudhäll, den första deckarbarnboken om mysterierna på Kökar.

  Anders Baarman 3 000 euro för utgivning av trädgårdsmästare Karl Alarik Grönholms dagböcker från början av 1900-talet.

  Åbo Akademi/Litteraturvetenskap 1 490 euro för utgivning av antologin Kunskap och litteratur.

  Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik 3 000 euro för utgivning av barntidningen Eos 2021.

  Lärum-förlaget Ab 2 000 euro för utgivning av det specialpedagogiska läromedlet Alla vi tillsammans.

  Ekerlids Förlag AB 3 000 euro för utgivning av en självbiografi av Arja Saijonmaa.

  Vasa nation vid Helsingfors universitet 1 000 euro för utgivning av Vi trivs bäst på Ostrobotnia – Ostrobotnia, pohjalaisten paras paikka.

  Västnyländska kultursamfundet rf 1 000 euro för utgivning av Staten, staden och brännvinet – upptakten till förbudslagen i Västnyland av Magnus Cederlöf.

  Cavannus Ab 1 000 euro för utgivning av boken Hedda, med H som i Hållbar av Annina Berglund.

  Margareta Ginman 1 000 euro för utgivning av Pargas Släktforskares publikation Eko från Pargas.

  Gallen-Kallelamuseet 3 000 euro för digital publicering av brevväxling mellan konstnären Akseli Gallen-Kallela och konsthistorikern och skriftställaren Johannes Öhquist.

  Carl Edenborg 4 000 euro för utgivning av August Nordenskiöld: Alkemi, utopi, kärleksmagi – Samlade tryckta och otryckta skrifter 1776–1792.

  Tanja Aumanen 1 000 euro för utgivning av ABC-poesi.

 • Fonden för Finlands svenska bildkonstnärer och tonsättare

  Malin Ahlsved 4 000 euro för utställning vid Forum Box i Helsingfors 2021.

  Simon Gripenberg 7 500 euro att vidareutveckla och genomföra nya konstprojekt.

  Elin Löf 1 000 euro för konstnärligt arbete och utställning på Musikcafé After Eight 2021.

  Astrid Strömberg 7 500 euro för konstnärligt arbete inför utställning på TM galleriet 2021.

  Viitasaaren kesäakatemia ry 6 500 euro för ett kammarensemblestycke av kompositören Sebastian Hilli och animatorn Jenny Jokela.

 • Holger Frykenstedts stipendiefond

  Stipendiemedlen beviljas av SLS och Finlands Akademi

  Tanja Becher 2 000 euro för pro gradu-avhandlingen Decentralising narratives in Marja Helander's short film "Birds in the Earth".

  Matilda Byholm 2 000 euro för pro gradu-avhandlingen Det akademiska Storfinland under fortsättningskriget − Finlands Östproblem av Jalmari Jaakkola.

  Miranda Eklund 2 000 euro för pro gradu-avhandlingen Slagsmål med stormar. Civilisationskritik i Rickard Eklunds dialektsånger.

  Rimma Erkko 2 000 euro för pro gradu-avhandlingen Groteskin vihamielinen maailma suomalaisessa kansanrunoudessa.

  Julia Jylhä 2 000 euro för pro gradu-avhandlingen Lapsuuden muistellut piikakokemukset 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa.

  Helena Laukkoski 2 000 euro för pro gradu-avhandlingen Oopperatalohanke Helsingin Sanomissa 1964-1987 Keskustelun kehitys ja suhde kulttuuripolitiikkaan.

  Jenna Lehtonen 2 000 euro för pro gradu-avhandlingen Rodunjalostusideologia ja rotuteoreettisuus Suomen Urheilulehdessä vuosina 1906–1936.

  Saila Leskinen 2 000 euro för pro gradu-avhandlingen Maria ja seitsemän apostolia − 1600-luvun luterilaisen puuveistosryhmän elinkaari ja attribuutio.

  Henrietta Irene Lindgren 2 000 euro för pro gradu-avhandlingen Kunskap i förändring: En idéhistorisk studie om hur barnideal uttrycktes i Barnaboken 1781.

 • Resestipendium för studier i Norden

  Ur Professor Carl-Eric Thors stipendiefond:

  Solveig Arle 1 000 euro för deltagande i workshop kring Natural Semantic Metalanguage vid Roskilde universitet.

 • Vistelsestipendier

  Stipendier om 3 000 euro för vistelse på Drakamöllan – Nordiskt forum för Kultur och Vetenskap.

  Beviljade för vistelse 2020

  Konstmagister Kenneth Bamberg, medianom Rafael Donner och fil.dr Johanna Wassholm.

 • Postdocs in Companies (PoDoCo)

  PD Jan Nåls 28 000 euro för projektet Growing Empathy: Facilitating Empathy through Children’s Storytelling som utförs på företaget Moilo.

  FD Sophie Holm 28 000 euro för projektet Come to Norden - Historical Travel Posters in Context som utförs vid företaget Come to Finland Publishing Ab Oy.

 • Postdoktorala befattningar

  Befattningarna finansieras i sin helhet av SLS och benämns SLS-forskare. Universitetet är arbetsgivare för forskarna.

  Historia: Julia Dahlberg, 214 000 euro för tre års forskning vid Uleåborgs universitet med projektet Med vetenskapens tyngd. Evolutionsidéer och samhällsdebatt i Finland 1860–1910.

 • Stiftelsernas postdoc-pool

  Tommi Alho 53 000 euro för postdoktoral forskning Disputing Medicine: Medical Dissertations at the Academy of Turku (1640–1828) vid universitetet i Innsbruck, Österrike.

 • Övriga understöd

  Västra Nylands landskapsmuseum 33 751 euro ur Albert de la Chapelles fond för utgivning av publikationen Konst de la Chapelle.

  Schildts & Söderströms förlag 35 000 euro för ljudboksproduktion.

  Pressarkivföreningen r.f. 30 900 euro för verksamheten 2021.