Beviljade stipendier och understöd

SLS delar ut stipendier och understöd för vetenskaplig forskning och för en mängd andra ändamål. För mera information om beviljade stipendier och understöd, se SLS årsredovisningar.

Stipendier och understöd beviljas för:

Beviljade stipendier årsvis:

2022

2021

2020

2019

2018