Anvisningar för ansökan till Holger Frykenstedts stipendiefond

Stipendier kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier.

Stipendium á  2 000 euro kan sökas för arbetet med en pro gradu-avhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Bifoga intyg över studieframgången och att avhandlingsämnet är godkänt.

Behöver du hjälp eller mer information? Kontakta oss på sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof .

Så här ansöker du

Ansökan görs på ansokan.sls.fi. Ansökningstiden är i september.

Du kan göra din ansökan på svenska eller finska.

Beslutsprocessen

Vi kontaktar alla som beviljas stipendium eller fått avslag per epost.

  • När du beviljats stipendium

    Du behöver inte lämna in någon redovisning över använt stipendium, men den färdiga magisteravhandlingen ska du skicka till sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof . SLS publicerar avhandlingen på nätet.