Anvisningar för ansökan till Holger Frykenstedts stipendiefond

 

Stipendium á 2 000 euro kan sökas för arbetet med en magisteravhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Stipendier kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier.

Bifoga intyg över studieframgången och att avhandlingsämnet är godkänt.

Behöver du hjälp eller mer information? Kontakta oss på forskning@sls.fi .

Så här ansöker du

Ansökningstiden är i september. Du kan skriva din ansökan på svenska eller finska. När ansökningsrundan är öppen kan du läsa igenom ansökningsformuläret via funktionen ”Förhandsvisa ansökningsformulär” innan du börjar fylla i ansökan.

Till ansökan

Till dig som beviljats stipendium

Vi kontaktar per e-post alla som beviljats stipendium. Kom ihåg att rekvirera stödet i god tid, senast tre veckor före önskad utbetalningsdag.

Namnen på dem som beviljats pris, stipendier och understöd offentliggörs när SLS vetenskapliga råd fattat beslut om utdelningen. Namnen publiceras på SLS webbplats. Beviljade stipendier ur Holger Frykenstedts stipendiefond publiceras också på Finlands Akademis webbplats.

Du behöver inte lämna in någon redovisning över använt stipendium, men den färdiga magisteravhandlingen ska du skicka till forskning@sls.fi .

Beslutsprocessen

Vi kontaktar alla som beviljas stipendium eller fått avslag per e-post.

Ansökningarna gås igenom av SLS forskningschef och kanslichef som ger förslag till vem som ska få stipendium till de beslutande organen vid SLS och Finlands Akademi. Besluten fattas vanligen i november.

SLS motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut. 

De som lämnar in ansökningar för stipendier och understöd är själva ansvariga för att ansökan är komplett. SLS forskningsenhet ger gärna råd och hjälp i uppgörandet av ansökan.