Anvisningar för ansökan om postdoktoral befattning

Skriv din ansökan på svenska, norska, danska eller engelska.

Notera vänligen att befattningar inte utlyses årligen, utan enligt en separat annonsering

Logga in i ansökningssystemet som organisation (universitet, högskola eller forskningsinstitut).

Fyll i endast huvudämnesområde.

Bifoga intyg över din doktorsexamen. En icke-disputerad doktorand kan ansöka om befattningen om förhandsgranskarnas utlåtanden finns till hands. Utlåtandena bifogas till ansökan.

För närmare information, kontakta forskningschef Christer Kuvaja (tfn +358 40 152 2314, puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc ).

 • Forskningsplan

  Närmare anvisningar finns i ansökningsformuläret. Forskningsplanen ska inte läggas som bilaga till ansökan. 

  Forskningsplanen är en del av ansökningsformuläret som består av dessa delar: bakgrund, mål, forskningsmetoderna och forskningsmaterialet, förväntade resultat, publicering, samt hur forskningen berör det svenska i Finland.

 • Meritförteckning/Curriculum vitae

  Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Meritförteckning för forskare.

 • Publikationsförteckning

  Gör upp förteckningen enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.

 • Publiceringsplan

  Bifoga en separat publiceringsplan till din ansökan. Eventuella kostnader för open access-publicering ska beaktas i budgeten.

  SLS beviljar inte medel för publicering i hybridtidskrifter.

 • Datahanteringsplan

  Bifoga en datahanteringsplan för forskningsmaterialet om forskningen inkluderar datahantering, digitalisering, tekniska lösningar och/eller arkivering. Kostnaderna för datahanteringen ska beaktas i budgeten. 

  Du hittar noggranna anvisningar för uppgörandet av en datahanteringsplan under Anvisningar för ansökan om projektmedel

 • Digitalisering

  Om avsikten är att digitalisera stora mängder material som endast finns i pappersformat i SLS arkiv och/eller ge ut digitalt material ska detta överenskommas med SLS innan du lämnar in din ansökan. Det samma gäller om du avser att använda något av SLS datasystem eller systemlösningar för digitaliseringen. Kostnader för digitaliseringen ska beaktas i budgeten.

 • Budget

  Uppge lönen utgående från lönevillkoren vid det universitetet som du som forskare vill förläggas till. Inkludera även eventuella rese-, publicerings-, datahanterings-, digitaliserings- och andra kostnader i budgeten.

 • Referenter

  Bifoga namnen på en till två referenter i din ansökan.

 • Bilagor

  Bifoga alla relevanta bilagor till din ansökan i vårt elektroniska ansökningssystem.