Anvisningar för ansökan om postdoktoral befattning

Ansökan görs efter utlysning i SLS elektroniska ansökningssystem. Skriv din ansökan på svenska, norska, danska eller engelska.

Postdoktorala befattningar ansöks med en organisationsprofil. Skriv in universitetets namn under ”organisation”.

Fyll i endast huvudämnesområde.

Bifoga intyg över din doktorsexamen. En icke-disputerad doktorand kan ansöka om befattningen om förhandsgranskarnas utlåtanden finns till hands. Utlåtandena bifogas till ansökan.

För närmare information, kontakta forskningschef Christer Kuvaja (tfn +358 40 152 2314, puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc ).

 • Forskningsplan/Projektplan

  Närmare anvisningar finns i ansökningsformuläret. Bifoga inte forskningsplanen separat.

 • Meritförteckning/Curriculum vitae

  Meritförteckningen ska följa Forskningsetiska delegationens principer, se Meritförteckning för forskare.

 • Publikationsförteckning

  Gör upp förteckningen enligt Finlands Akademis anvisningar, se Publikationsförteckning.

 • Publiceringsplan

  Bifoga en separat publiceringsplan till din ansökan. Eventuella kostnader för open access-publicering ska beaktas i budgeten.

 • Datahanteringsplan

  Bifoga en datahanteringsplan för forskningsmaterialet om forskningen inkluderar datahantering, digitalisering, tekniska lösningar och/eller arkivering. Kostnaderna för datahanteringen ska beaktas i budgeten. 

 • Digitalisering

  Om avsikten är att digitalisera stora mängder material som endast finns i pappersformat i SLS arkiv och/eller ge ut digitalt material ska du detta överenskommas med SLS innan du lämnar in din ansökan. Det samma gäller om du avser att använda något av SLS datasystem eller systemlösningar för digitaliseringen. Kostnader för digitaliseringen ska beaktas i budgeten.

 • Budget

  Uppge lönen utgående från lönevillkoren vid det universitetet som du som forskare vill förläggas till. Inkludera även eventuella rese-, publicerings-, datahanterings-, digitaliserings- och andra kostnader i budgeten.

 • Referenter

  Bifoga namnen på en till två referenter i din ansökan.

 • Bilagor

  Bifoga alla relevanta bilagor till din ansökan i vårt elektroniska ansökningssystem. Vi tar inte emot bilagor separat.