Anvisningar för ansökan om arbetsrum hos SLS

Ansökan om arbetsrum är löpande. Det betyder att intresserade kan skicka in en ansökan när som helst. Ansökan behandlas när ett rum eller en skrivbordsplats blir ledig.

Arbetsrummen kan sökas av forskare, kulturaktörer och opinionsbildare för högst tre år. I det arbete stipendiaten gör ska det finnas en koppling till SLS syften samt till gällande fondvillkor. Följande personer kan ansöka om arbetsrum:

Forskare vars forskning berör det svenska i Finland inom etnologi, folkloristik, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, musikvetenskap, pedagogik, samhällsvetenskaper och svenska språket.

Forskare i ekonomi, journalistik, miljövård, teknologi samt teologi som är verksamma i Finland.

Skönlitterära författare, bildkonstnärer, tonsättare, musiker och övriga kulturaktörer vars arbete tangerar det svenska i Finland. (Observera att vi enbart erbjuder vanliga kontor, d.v.s. inte ateljéer eller lokaler för musikutövning.)

Opinionsbildare vars arbete berör det svenska i Finland.

SLS gör avtal med dem som beviljas arbetsrum där villkoren för stipendiet fastslås.

Arbetsrumsstipendierna är inte direkt avsedda för bedrivande av företagsverksamhet, men inom kulturarbetsfältet kan det naturligtvis förekomma firma, aktiebolag eller andra former av näringsverksamhet som inte i sig är ett hinder för arbetsrumsstipendium. För att undvika oklarheter i eventuella konkurrenssituationer och frågor om prissättning, kommer SLS inte under stipendiattiden anlita företagare som beviljats arbetsrum. Det innebär att SLS inte anlitar företagaren för nya uppdrag så länge som hen utnyttjar arbetsrummet.

För närmare information, kontakta:
forskningschef Christer Kuvaja
christer.kuvaja@sls.fi
tfn 040 152 23 14

 

Till ansökan