Anvisningar för ansökan om arbetsrum hos SLS

Ansökan om arbetsrum utlyses då lediga rum finns tillgängliga. Arbetsrummen kan sökas av forskare, kulturaktörer och opinionsbildare för högst tre år. I det arbete stipendiaten gör ska det finnas en koppling till SLS syften samt till gällande fondvillkor. Följande personer kan ansöka om arbetsrum:

Forskare vars forskning berör det svenska i Finland inom etnologi, folkloristik, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, musikvetenskap, pedagogik, samhällsvetenskaper och svenska språket.

Forskare i ekonomi, journalistik, miljövård, teknologi samt teologi som är verksamma i Finland.

Skönlitterära författare, bildkonstnärer, tonsättare, musiker och övriga kulturaktörer vars arbete tangerar det svenska i Finland. (Observera att vi enbart erbjuder vanliga kontor, d.v.s. inte ateljéer eller lokaler för musikutövning.)

Opinionsbildare vars arbete berör det svenska i Finland.

SLS gör avtal med dem som beviljas arbetsrum där villkoren för stipendiet fastslås.

För närmare information, kontakta:
forskningschef Christer Kuvaja
puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc
tfn 040 152 23 14

 

Till ansökan