Ansökan om postdoktoral befattning

Postdoktorala befattningar kan efter utlysning sökas inom etnologi, folkloristik, historia, litteraturvetenskap och svenska språket samt inom samhällsvetenskaper.

När SLS bedömer förslag till finansiering för forskning lägger vi vikt vid om forskningen utmynnar i öppet tillgängligt digitalt material, öppet tillgängliga digitala forskningsmetoder och öppet tillgängliga forskningsresultat. SLS följer principen ”så öppet som möjligt, så slutet som nödvändigt”.

Forskare som har disputerat för högst fem år sedan (med undantag för värnplikt, föräldraledighet och längre sjukledigheter) kan söka befattningen.

Forskningen ska beröra det svenska i Finland eller svenska språket i Finland. Befattningen kan sökas oberoende av modersmål, nationalitet eller boningsort.

De postdoktorala befattningarna förläggs till ett universitet i Finland enligt den sökandes önskemål.

Befattningen tituleras SLS-forskare.

Ifall du samtidigt vill ansöka om stipendium ska du lämna in en separat ansökan.

För mer information, kontakta forskningschef Christer Kuvaja (christer.kuvaja@sls.fi, tfn +358 9 618 77 101).

Så här ansöker du

Befattningar utlyses enligt en separat annonsering. Lämna in din ansökan när ansökningstiden är aktuell.

När ansökningsrundan är öppen kan du läsa igenom ansökningsformuläret via funktionen ”Förhandsvisa ansökningsformulär” innan du börjar fylla i ansökan.

Till ansökan
Till anvisningarna

Beslutsprocessen

SLS meddelar alla som beviljas finansiering eller får avslag på sin ansökan per e-post. SLS motiverar eller kommenterar varken positiva eller negativa beslut.

Läs mer om beslutsprocessen