Ansökan om postdoktoral befattning

Postdoktorala befattningar kan efter utlysning sökas inom etnologi, folkloristik, historia, litteraturvetenskap och svenska språket samt inom samhällsvetenskaper.

Forskare som har disputerat för högst fem år sedan (med undantag för värnplikt, föräldraledighet och längre sjukledigheter) kan söka befattningen.

Forskningen ska beröra det svenska i Finland eller svenska språket i Finland. Alla forskare kan söka befattningen, oberoende av modersmål och land.

De postdoktorala befattningarna förläggs till ett universitet i Finland enligt den sökandes önskemål.

Befattningen tituleras SLS-forskare.

Om du samtidigt vill göra en ansökan om stipendium ska du lämna in en separat ansökan för det.

För mer information, kontakta forskningschef Christer Kuvaja (puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc , tfn +358 9 618 77 101).

Så här ansöker du

Vi utlyser årligen befattningar inom utvalda områden. Lämna in din ansökan på ansokan.sls.fi under tiden 1–29.2.2020

Till instruktionerna

Beslutsprocessen

Text kommer snart.