Årshögtid med prisutdelning 2020

Prisutdelning i Helsingfors universitets solennitetssal 2019. Foto: SLS/Janne Rentola
 

Varmt välkommen att fira SLS årshögtid! Vi direktsänder programmet här på sls.fi.

Antalet platser i salen är begränsat, anländ gärna i god tid för att försäkra dig om en plats. Dörrarna till Savoyteatern öppnas kl. 17:00, dörrarna in till salen öppnas kl. 17:30.

Inträdet är fritt och ingen förhandsanmälan behövs. 

 
 

PROGRAM

Markus Fagerudd
Svenska litteratursällskapets fanfar
Orkestern Dallapé

Hälsningstal
sällskapets ordförande, professor Henrik Meinander

Martti Jäppilä
Ilta Oulunjoella
Orkestern Dallapé

Georg Malmstén – Aarne Astala
Töölön foxi
Juha Hostikka & Orkestern Dallapé

Meddelande om litterära pris

Louis Prima
Sing, sing, sing
Orkestern Dallapé

Edvard Brink – Karl Gerhard
Jazzgossen
Micha Spoliansky – Kurt Schwabach
Das Lila Lied
Maria Ylipää & Orkestern Dallapé

Festföredrag
professor Claes Ahlund
Finland – det drömda landet

Ivan Vasilijev – Apollon Grigoriev
Dve Gitari
Maria Ylipää & Orkestern Dallapé

Friedrich Hollaender – Rob. Liebmann
Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln
Juha Hostikka & Orkestern Dallapé

Sholom Secunda – Jacob Jacobs
Bei mir bist du schön
Maria Ylipää & Orkestern Dallapé

Vårt Land

Programmets poesi består av dikter och diktfragment ur Ultra och Quosego av Gunnar Björling, Elmer Diktonius, Rabbe Enckell, Henry Parland och Kerstin Söderholm
framförda av Marika Parkkomäki och Mitja Sirén.

Programhelheten är sammanställd av Jan Söderblom och Erik Söderblom.

Visuell planering Anna Rouhu.