Årshögtid med prisutdelning 2019

SLS årshögtid 2018. Foto: SLS: Janne Rentola

Varmt välkommen att fira SLS årshögtid! Du kan se programmet i direktsändning på Yle Arenan. Sändningen kan ses också utanför Finland.

Du kan även delta i årshögtiden på plats i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Dörrarna till solennitetssalen öppnas kl. 17:30. Antalet platser i solennitetssalen är begränsat, men det är  möjligt att se Svenska Yles sändning på storskärm i en annan sal. 

Inträdet är fritt och ingen förhandsanmälan behövs. 

 

PROGRAM

Markus Fagerudd
Svenska litteratursällskapets fanfar
Kari Kriikku (klarinett), StråkarnAvanti!

Hälsningstal
sällskapets ordförande, professor Henrik Meinander

Erik Bergman – Solveig von Schoultz
Den heliga oron
I Min timme är kort
II Rondo
IV Dalen

Anni Elif (sång), StråkarnAvanti!

Meddelande om litterära pris

Anni Egecioglu – Edith Södergran
Animalisk hymn
Smärtan
Kärlek

Anni Elif Ensemble

Festföredrag
författaren Sara Stridsberg
Det oförlåtliga

Improvisation på teman kring Vårt Land
Anni Elif Ensemble, Kari Kriikku, StråkarnAvanti!, DJ Bunuel

Fredrik Pacius – Johan Ludvig Runeberg
Vårt Land

 

Programhelheten har planerats av Jan Söderblom