7.9.2020 - 08:00

Uudessa antologiassa tarkastellaan suomenkielisten suhtautumista ruotsinkielisyyteen Suomessa

Mitä suuri suomenkielinen enemmistö ajattelee ruotsinkielisyydestä Suomessa? Kuinka paljon hyväntahtoisuutta ruotsin kieltä ja kulttuuria kohtaan todellisuudessa on ja mikä aiheuttaa erot asenteissa? Juuri julkaistussa antologiassa Ur majoritetens perspektiv kaksitoista yhteiskuntatutkijaa perehtyy tähän melko vähän tutkittuun aiheeseen.

Antologia perustuu kahteen vuonna 2014 tehtyyn laajaan kyselyyn. Väestötaustan lisäksi niissä kartoitettiin suomenkielisten asenteita kysymyksillä, jotka käsittelivät ruotsin merkitystä. Kyselyissä selvitettiin suhtautumista muun muassa ruotsinkielisiin julkisiin palveluihin, pakolliseen ruotsin opetukseen, kaksikielisyyteen, kielipolitiikkaan ja siihen, tarvitaanko Pohjoismaissa ruotsin kielen taitoa. Tutkijat tarkastavat mielipiteiden taustalla olevia selittäviä tekijöitä käyttäen lähtökohtina muun muassa sukupuolta, ikää, kielitaitoa, puolueideologiaa, luottamusta ihmisiin sekä persoonallisuuden piirteitä ja henkilökohtaisia yhteyksiä. Lisäksi he tutkivat puolueiden ja äänestäjien näkemyksiä kielikysymyksessä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sekä vuonna 2014 eduskunnassa käytyä keskustelua ruotsin kielen pakollisuudesta kouluissa. Antologiassa tarkastellaan myös nykyistä kieli-ilmapiiriä ruotsinkielisten näkökulmasta, sekä analysoidaan toistuvia piirteitä ja nostetaan esille mahdollisia strategioita ruotsin aseman varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Kirjassa ovat mukana tutkijat Maria Bäck, Andreas Fagerholm, Kimmo Grönlund, Kjell Herberts, Staffan Himmelroos, Thomas Karv, Lauri Karvonen, Marina Lindell, Krister Lundell, Lauri Rapeli, Åsa von Schoultz ja Kim Strandberg.

Ur majoritetens perspektiv
Opinionen om det svenska i Finland
Toim. Staffan Himmelroos ja Kim Strandberg
Hinta noin 24 euroa
ISBN 978-951-583-506-2
Kansi: Antti Pokela

Julkaistaan myös ilmaiseksi osoitteessa https://www.sls.fi/sv/utgivning/ur-majoritetens-perspektiv

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt:
myyntikoordinaattori Hanna Riska
unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah  tai + 358 9 618 777