SLS:n toiminta

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) on tieteellinen seura. Tehtävämme on säilyttää, tutkia ja levittää tietoa Suomen ruotsalaisesta kulttuurista ja ruotsin kielestä.

SLS toimii seuraavilla aloilla: arkistot, tutkimus, kustannustoiminta ja varallisuuden hoito. SLS:ssä työskentelee noin 100 henkeä Helsingissä ja Vaasassa.

Svenska litteratursällskapet

  • rahoittaa humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta
  • dokumentoi kulttuuria, kieltä ja perinteitä ruotsin kielellä Suomessa
  • julkaisee humanistista ja yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta
  • julkaisee kansanmusiikkia
  • tuo kulttuuriperintöä sähköisesti saataville open access -periaatteen mukaisesti
  • ylläpitää tieteellistä kirjastoa
  • jakaa vuosittain kirjallisuuspalkintoja merkittäville kauno- ja tietokirjailijoille.

Toiminnan mahdollistavat lahjoitukset, joita yksityishenkilöt ovat tehneet aina SLS:n perustamisvuodesta 1885 lähtien. SLS on yksi suurimmista yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoitettujen varojen hoitajista. Samalla olemme suurimpia yksityisiä rahoittajia, joka tukee Suomen ruotsalaiseen kulttuuriin liittyvää tutkimusta. 

SLS hallinnoi myös Svenska kulturfondenia.

SLS perustettiin vuonna 1885 kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin muistoksi. Kimmokkeena oli käsitys, jonka mukaan ruotsin kieli ja ruotsalainen kulttuuri olivat Suomessa uhattuina tai jopa kokonaan hiipumassa.

Kieliasiat olivat 1880-luvulla kuuma puheenaihe, ja niistä kiisteltiin moneen otteeseen. Fennomaanit kasvattivat vahvasti jalansijaansa. Tämän vuoksi oli tärkeää perustaa organisaatio, jonka tehtävänä oli kerätä aineistoa ja julkaista kirjoja Suomen ruotsalaisesta kulttuurista. Tavoitteena oli toisaalta säilyttää aineisto ja tieto jälkipolville, toisaalta vahvistaa ja lujittaa ruotsinkielisen kansanryhmän identiteettiä ja itsetuntemusta. Tuohon aikaan ei puhuttu vielä suomenruotsalaisista, sillä käsite yleistyi vasta 1910-luvulla. Sen sijaan puhuttiin Suomessa asuvista ruotsalaisista.