15.8.2018 - 08:00

Max Engmanin teos suomenruotsalaisuuden synnystä ilmestyy suomeksi

Kielikysymys kertoo Suomen ruotsalaisuudesta autonomian aikana 1800-luvulla sekä itsenäisyyden alkuvuosina. Sen pääteemana on kolmiodraama, jossa kolme kieltä, suomi, ruotsi ja venäjä, kilpailivat johtavasta asemasta suuriruhtinaskunnassa. Max Engman sai alkuteoksesta Språkfrågan Ruotsin tärkeimmän tietokirjapalkinnon 2016.

1800-luku oli kansallisen mobilisoinnin aikaa, jolloin sekä suomen- että ruotsinkieliset liittyivät yhteen kielen pohjalta. Prosessin alkuvaiheessa ruotsinkieliset joutuivat perääntymään, mutta sen tuloksena syntyi ryhmä, jota 1900-luvun alussa ryhdyttiin kutsumaan ”suomenruotsalaisiksi”. Kirja kuvaa monipuolisesti Suomen kielellistä tilannetta kansakunnan rakentamisen ja autonomian ajan suurten yhteiskunnallisten muutosten keskellä.

Kielikysymys on Suomen ruotsalaista historiaa käsittelevän kirjasarjan kolmas osa. Sarjan kaksi ensimmäistä osaa, Ruotsin Itämaa (Kari Tarkiainen) ja Valtakunnanosa (Nils Erik Villstrand), ilmestyivät 2010 ja 2012. Sen päätösosa, Henrik Meinanderin Kansallisvaltio, ilmestyi 2017. Kolmannen ja neljännen osan käännöstyöstä vastaa Kari Koski.

Max Engman (s. 1945) on Åbo Akademin yleisen historian emeritusprofessori. Tutkimuksissaan hän on käsitellyt laajasti Suomea Venäjän imperiumin osana, suomalaisia autonomian ajan Venäjällä sekä keisarikuntien hajoamista ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Hän toimi pitkään myös Historisk Tidskrift för Finland -aikakausjulkaisun vastaavana toimittajana. Hän on saanut muun muassa valtion tiedonjulkistamispalkinnon, Ruotsin Akatemian Suomi-palkinnon, Stora fackbokspriset -palkinnon ja historioitsijoille myönnettävän Hertig Karls pris -palkinnon.

 

Arvostelukappaleita koskevissa asioissa ota yhteys myyntikoordinaattori Hanna Riskaan, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah tai +358 9 618 775 35.

Max Engman
Kielikysymys. Suomenruotsalaisuuden synty 1812–1922
Suomen ruotsalainen historia 3
Suomentanut Kari Koski
483 s., kovakantinen, kuvitettu
Hinta n. 42 €.
ISBN 978-951-583-425-6
Kansi Antti Pokela