Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet är tillsammans med finansrådet Svenska litteratursällskapets högsta förtroendeorgan. Rådet ska säkerställa att SLS vetenskapliga och kulturella syfte förverkligas.

Vetenskapliga rådet sammanträder nio gånger per år.

Vetenskapliga rådet har ett arbetsutskott som består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren.

 

 

 • Henrik Meinander. Foto: SLS/Janne Rentola
  Henrik Meinander
  ordförande
  professor
 • Camilla Wide. Foto: SLS/Janne Rentola
  Camilla Wide
  vice ordförande
  professor
 • Johansson
  Ole Johansson
  skattmästare
  bergsråd
 • Mona Forsskåhl. Foto:SLS/Janne Rentola
  Mona Forsskåhl
  professor
 • Claes Ahlund. Foto: SLS/Janne Rentola
  Claes Ahlund
  professor
 • Ruth Illman. Foto: SLS/Janne Rentola 2017
  Ruth Illman
  docent
 • Karmela Liebkind. Foto: SLS/Janne Rentola
  Karmela Liebkind
  professor
 • Kristina Malmio. Foto: SLS/Janne Rentola
  Kristina Malmio
  docent
 • Tom Moring. Foto: SLS/Janne Rentola
  Tom Moring
  professor
 • Pauline von Bonsdorff. Foto: SLS/Janne Rentola 2017
  Pauline von Bonsdorff
  professor
 • Anna-Maria Åström. Foto: SLS/Janne Rentola
  Anna-Maria Åström
  professor
 • Ann-Catrin Östman. Foto: SLS/Janne Rentola
  Ann-Catrin Östman
  sekreterare
  akademilektor, docent