Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet är tillsammans med finansrådet Svenska litteratursällskapets högsta förtroendeorgan. Rådet ska säkerställa att SLS vetenskapliga och kulturella syfte förverkligas.

Vetenskapliga rådet sammanträder nio gånger per år.

Vetenskapliga rådet har ett arbetsutskott som består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren.

 

 • Fred Karlsson. Foto: SLS/Janne Rentola
  Fred Karlsson
  ordförande
  professor
 • Henrik Meinander. Foto: SLS/Janne Rentola
  Henrik Meinander
  vice ordförande
  professor
 • Magnus Bargum. Foto: SLS/Janne Rentola
  Magnus Bargum
  skattmästare
  kommerseråd
 • Mona Forsskåhl. Foto:SLS/Janne Rentola
  Mona Forsskåhl
  sekreterare
  professor
 • Claes Ahlund. Foto: SLS/Janne Rentola
  Claes Ahlund
  professor
 • Johannes Brusila. Foto: SLS/Janne Rentola
  Johannes Brusila
  professor
 • Karmela Liebkind. Foto: SLS/Janne Rentola
  Karmela Liebkind
  professor
 • Kristina Malmio. Foto: SLS/Janne Rentola
  Kristina Malmio
  docent
 • Tom Moring. Foto: SLS/Janne Rentola
  Tom Moring
  professor
 • Camilla Wide. Foto: SLS/Janne Rentola
  Camilla Wide
  professor
 • Anna-Maria Åström. Foto: SLS/Janne Rentola
  Anna-Maria Åström
  professor
 • Ann-Catrin Östman. Foto: SLS/Janne Rentola
  Ann-Catrin Östman
  akademilektor, docent