Utgivningsprojekt

Svenska litteratursällskapet ger ut vetenskaplig litteratur och facklitteratur om historia, litteratur, språk, samhälle och kultur med anknytning till det svenska i Finland. Utgivningen ska ha en hög vetenskaplig och facklitterär nivå, beständighet över tid och miljömedvetenhet i produktionen. SLS hör till de ledande utgivarna av textkritiska editioner i Norden och har flera stora textkritiska utgåvor under arbete. Utgivningen präglas också i övrigt av ett antal större projekt, både pågående och avslutade.

Textkritiska utgåvor

SLS har lång erfarenhet av att utge textkritiska editioner och är en föregångare inom utvecklingen av digitala plattformar för ändamålet. Samlade Skrifter av Johan Ludvig Runeberg i tjugo delar hör tills vidare är den mest omfattande utgåva som SLS har gett ut. Med editioner avses vetenskapliga, textkritiska utgåvor av äldre verk, skönlitterära eller andra – ofta av hela författarskap. I en vetenskaplig edition eller utgåva ingår, förutom själva verket, en redogörelse för verkets tillkomsthistoria och mottagande samt kommentarer som ger upplysningar om verket, om personer och sakförhållanden i det samt förklarar svåra ord. Också redogörelser för ändringar som författaren har gjort i manuskriptet eller i senare upplagor av verket ingår. Syftet är att ge en så heltäckande bild av verket eller författarskapet som möjligt och att göra verken tillgängliga för senare generationer läsare.