Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

 - 
Källan 2016:2

Källan 2016:2

Tema: Historia
2016
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Samlade skrifter 5
Anders Chydenius

Samlade skrifter 5

Religiösa skrifter 1775–1793
2016
Den femte och avslutande delen i serien innehåller bl.a. tre katekespredikningar och ett känsloladdat avrättningstal från 1786.
Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia
Sebastian Köhler, Carola Herberts, Boel Hackman

Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia

2016
Den avslutande delen i Edith Södergrans Samlade skrifter innehåller en fullständig textkritisk kommentar och presenterar författarskapets sekellånga reception i kritik och forskning.
tankens_utatvandhett_georg_henrik_von_wright.jpg

Tankens utåtvändhet

Georg Henrik von Wright som intellektuell
2016
För första gången ställs Georg Henrik von Wrights populära skrifter och hans roll som utomakademisk intellektuell i centrum.
Kalender 2017

Kalender 2017

Finland hundra år
2016
Svenska litteratursällskapets väggkalender
Källan 2016:1

Källan 2016:1

Tema: Modernismen 100 år. Folkdansens jubelår
2016
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Jeppolåtar efter Viktor Andersson 1901–1974

Jeppolåtar efter Viktor Andersson 1901–1974

2016
FMI CD 3. Återger den traditonella Jeppomusiken så som den spelades 1981 av Jeppo bygdespelmän. I det tillhörande texthäftet berättas om Viktor Andersson, traktens andra legendariska spelmän och det samhälle och sedvänjor i vilka musiken hade danats.
Samlade skrifter 4
Anders Chydenius

Samlade skrifter 4

Predikningar över tio Guds bud 1781–1782
2016
Den fjärde delen i kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius Samlade skrifter innehåller hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävling.
Skrifter 7
Georg August Wallin

Skrifter 7

Professorsåren i Helsingfors 1850–1852
2016
Wallin återvände till Helsingfors sommaren 1850 och inledde direkt förhandlingar angående finansieringen av en ny forskningsresa till Arabiska halvön. Han dog dock i oktober 1852 och planerna fullföljdes aldrig.
Historiska och litteraturhistoriska studier 91

Historiska och litteraturhistoriska studier 91

2016
Årets Historiska och litteraturhistoriska studier spänner över en mängd ämnen, från den litterära modernismen till det spanska inbördeskriget.