Utgivning

Läsande kvinna. Foto: Gustav Sandberg, 1890-talet. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS ger ut cirka femton böcker årligen, i huvudsak på svenska. Vi ger även ut skivor, låthäften och sångböcker med både ny och äldre folkmusik. Största delen av SLS publikationer kan köpas i Vetenskapsbokhandeln. SLS publicerar också material som du kan läsa eller använda gratis: e-artiklar, digitala utgåvor och medlemstidningen Källan.

Se våra prisbelönta böcker

De frimodiga
Kirsi Vainio-Korhonen

De frimodiga

Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet
2016
De frimodiga är berättelsen om de första yrkesutbildade barnmorskorna i Finland på 1700-talet.
Språkfrågan
Max Engman

Språkfrågan

Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922
2016
Boken handlar om det svenska i Finland under storfurstendömets tid och de första åren efter självständigheten.
Päiväkirja 1909–1944
Jean Sibelius

Päiväkirja 1909–1944

2015
Jean Sibeliuksen päiväkirja julkaistaan nyt suomeksi ensimmäistä kertaa. Sibelius ja hänen musiikillinen elämäntyönsä näyttäytyvät tässä vahvasti henkilökohtaisessa päiväkirjassa monilla tavoin uudessa valossa.
Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik
Anna Möller-Sibelius

Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik

2015
Bertel Gripenberg (1878–1947) räknades under sin livstid till de främsta i finlandssvensk lyrik. Efter andra världskriget har hans författarskap omvärderats både av politiska och estetiska skäl.
K.E. Ståhlberg
Sabira Ståhlberg

K.E. Ståhlberg

Fotograf, filmskapare och entreprenör
2013
Ståhlberg anammade tidigt nymodigheter som fotografering, film, cyklar och bilar och introducerade dem med entusiasm i Finland kring sekelskiftet 1900. Boken är den första egentliga biografin över Atelier Apollos ägare, en rastlös kosmpolit.
Provinsen bortom havet
Kari Tarkiainen, Ülle Tarkiainen

Provinsen bortom havet

Estlands svenska historia 1561–1710
2013
I boken skildras Estlands, Livlands och Ösels historia under den tid då de var delar av det svenska väldet, från 1561 och fram till stora nordiska kriget, då de baltiska provinserna gick förlorade till Ryssland.
Ett ståndsmässigt liv
Johanna Ilmakunnas

Ett ståndsmässigt liv

Familjen von Fersens livsstil på 1700-talet
2012
Hur levde egentligen den numerärt begränsade men inflytelserika högadeln i 1700-talets Sverige? Tre generationer illustra representanter för släkten von Fersen är huvudpersonerna i denna bok.
Kunskapens rike
Rainer Knapas

Kunskapens rike

Helsingfors universitetsbibliotek – Nationalbiblioteket 1640–2010
2012
Boken presenterar bibliotekets historia från de anspråkslösa boksamlingarna vid Kungliga Akademin i Åbo 1640 till dagens digitala tidsålder.
Adonis och Aallotar
Anita Schybergson

Adonis och Aallotar

Finländska fartygsnamn i historiskt perspektiv
2012
Att fartyg har namn är mer eller mindre självklart. Men varifrån kommer fartygsnamnen? Boken lyfter fram det namnskick som varit i bruk i namngivningen av fartyg under en skiftesrik period i sjöfartens historia.
Om sättet att anlägga en köksträdgård för husbehov
Gabriel Bonsdorff

Om sättet att anlägga en köksträdgård för husbehov

2012
Gabriel Bonsdorff, professor vid Kungliga Akademin i Åbo, hade en stor köksträdgård på sin gård Brinkhall utanför Åbo. För att främja trädgårdsodlingen bland stadsbor och allmoge skrev han 1804 denna lilla handbok.