Verksamheten 2009

Verksamheten är Svenska litteratursällskapets årsredovisning.


1 Strategi
4 Arkiv och bibliotek
8 Förlagsverksamhet
12 Utgivningsprojekt
14 Märkesåret 1809
18 Forskning
22 Pris och stipendier
24 Förvaltning
26 Personal
27 Ekonomi och resultat
28 Förtroendeorgan
29 Årsberättelser, bokslut och förteckningar
Utgivare
Svenska litteratursällskapet i Finland
Utgivningsår
2010
Verksamheten 2009