Verksamheten 2009

1 Strategi
4 Arkiv och bibliotek
8 Förlagsverksamhet
12 Utgivningsprojekt
14 Märkesåret 1809
18 Forskning
22 Pris och stipendier
24 Förvaltning
26 Personal
27 Ekonomi och resultat
28 Förtroendeorgan
29 Årsberättelser, bokslut och förteckningar
Redaktör
Utgivare
Svenska litteratursällskapet i Finland
Utgivningsdatum
2010
ISBN
Sidantal
Serie
Serie del
Verksamheten 2009