Språk i skola och samhälle

Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går visar hur texter kommer till i skolans värld, hos myndigheterna och i företagsmiljö.

I skolan är läraren språkmodell och läromedlen som eleverna läser har ofta kommit till i samarbete med en språkexpert. Myndigheternas uppgift är att informera medborgarna om rättigheter och skyldigheter som bygger på lagar och förordningar. Det är en utmaning att presentera informationen på ett klart och korrekt allmänspråk. Myndigheternas svenska texter är i regel översättningar från finskan. Ansvaret för att de två språkversionerna blir likvärdiga vilar på översättaren.

Språkbruket i företagsvärlden styrs av det som är ändamålsenligt ur det enskilda företagets synvinkel. Att många företag väljer engelska som koncernspråk betyder inte att all kommunikation inom företaget eller med kunderna går på engelska. Anställda vid företag med verksamhet i både Sverige och Finland växlar mellan svenska, engelska och finska beroende på sammanhanget. Företag med kundkontakter i flerspråkiga länder försöker beakta sina kunders modersmål även om det innebär en extra kostnad. För att företagen ska vara motiverade att ge språklig service måste kunden vara aktiv och visa att tjänsten uppskattas, så är dock inte alltid fallet i Finland.

Innehåll
  1. Marika Tandefelt: Språk i skola och samhälle
  2. Anna Slotte och Liselott Forsman: Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland
  3. Monica Äikäs: Språkgranskning av finlandssvenska läromedel
  4. Sten Palmgren: Lagspråket
  5. Jannika Lassus: Svenskt myndighetsspråk i Finland
  6. Jannika Lassus: Översättning till svenska i Finland
  7. Rune Skogberg: Att vara språkexpert i ett företag
  8. Wilhelm Barner-Rasmussen & May Lönnholm: Svenskan i finländskt näringsliv – till nytta eller till besvär?
  9. Wilhelm Barner-Rasmussen: När valet står mellan engelska och svenska
  10. Jonas Holmqvist: Vad vill den finlandssvenska kunden? Om företagens språkval och om kundbeteende
Redaktör
Marika Tandefelt
Utgivningsår
2017
ISBN
978-951-583-363-1
Sidantal
207
Serie
Svenskan i Finland – i dag och i går
Seriedel
II:2
Språk i skola och samhälle

I samma serie

Dialekter och småstadsspråk
Ann-Marie Ivars

Dialekter och småstadsspråk

2015
Boken handlar om talspråkets geografiska och sociala variation i det svenska språksamhället i Finland. Boken är den första volymen i serien Svenskan i Finland − i dag och i går.
Gruppspråk, samspråk, två språk

Gruppspråk, samspråk, två språk

2015
I boken skriver tolv experter utgående från sina respektive vetenskapsområden dels om finlandssvenskans varierande former i tal, dels om svenskan som ett modersmål vid sidan av finskan som ett andra språk.
Språk i prosa och press

Språk i prosa och press

2017
Här analyseras språket i skrift i både finlandssvensk skönlitteratur och i finlandssvenska medier.