Språk i prosa och press

Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går handlar om språket i samtida finlandssvensk prosa och press. Den inleds med en översiktsartikel som presenterar finlandssvenska särdrag som brukar förekomma i sakprosa.

Under en stor del av 1900-talet har kritiker och läsare reagerat på språket i finlandssvensk skönlitteratur, och ibland har debatten varit hetsig. Det fullständigt korrekta språket kan inte återge den finländska verkligheten där dialekt, slang, finska och andra språk förekommer sida vid sida med standardspråket. Jakten på finlandismerna i prosan är över, men författarnas medvetna språkarbete fortgår.

Det finlandssvenska medielandskapet är än så länge rikt, och mediekonsumtionen har stor betydelse för både språket och identiteten. Det är medierna som sätter ord på en föränderlig verklighet, och journalisternas språk har betydelse för läsarna och lyssnarna. I volymen ingår kapitel om finlandssvenska medier ur olika synvinklar: hur finlandssvenskarna väljer de medier de vill följa, hur språkarbetet på redaktionerna går till, hur mediespråkvården är organiserad och hur journalisterna slipar sitt språk. Frågan om vilka tidningar som har flest finlandismer både ställs och besvaras.

Innehåll

  1. Marika Tandefelt: Språk i prosa och press
  2. Mikael Reuter, Charlotta af Hällström-Reijonen & Marika Tandefelt: Finlandismer i skriven finlandssvenska
  3. Marika Tandefelt: Språkval i finlandssvensk skönlitterär prosa
  4. Marika Tandefelt: Författaren, förläggaren och språket
  5. László Vincze: Svenskspråkiga medier och finlandssvenska medievanor
  6. Anna Maria Gustafsson: Den finlandssvenska journalistens språkliga vardag
  7. Anna Maria Gustafsson: De finlandssvenska journalisterna och språkvården
  8. Charlotta af Hällström-Reijonen: Dagstidningsfinlandismer
  9. Marika Tandefelt: Läsare tycker till
  10. Marika Tandefelt: Forskare säger sitt


 

Redaktör
Marika Tandefelt
Utgivningsår
2017
ISBN
978-951-583-362-4
Sidantal
242
Serie
Svenskan i Finland – i dag och i går
Seriedel
II:1
Språk i prosa och press

I samma serie

Dialekter och småstadsspråk
Ann-Marie Ivars

Dialekter och småstadsspråk

2015
Boken handlar om talspråkets geografiska och sociala variation i det svenska språksamhället i Finland. Boken är den första volymen i serien Svenskan i Finland − i dag och i går.
Gruppspråk, samspråk, två språk

Gruppspråk, samspråk, två språk

2015
I boken skriver tolv experter utgående från sina respektive vetenskapsområden dels om finlandssvenskans varierande former i tal, dels om svenskan som ett modersmål vid sidan av finskan som ett andra språk.
Språk i skola och samhälle

Språk i skola och samhälle

2017
Här analyseras språket i skrift i läromedel och i myndighets- och företagstexter i Finland.