Sånger för alla

För ackompanjatören
Ringpärm (A4).
Melodierna återges enstämmigt med enkla ackordbeteckningar för att underlätta ackompanjemang på piano, gitarr och dragspel.
 
Utgivare
Finlands svenska folkmusikinstitut
Utgivningsår
2008
ISBN
979-0-706313-04-7
Sidantal
197
Sånger för alla