Anders Chydenius

Samlade skrifter 5

Religiösa skrifter 1775–1793

I Anders Chydenius samlade skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form. Band 5 innehåller Chydenius religiösa skrifter 1775–1793, bland annat hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletiska sällskapet i Uppsala. För tävlingen skrev Chydenius sammanlagt tre långa predikningar över andra huvudstycket i katekesen, d.v.s. trosbekännelsen, och bifogade därtill sexton kortare utkast till predikningar över trosartiklarna. Bland Chydenius övriga religiösa skrifter från den här tiden märks speciellt talet som han höll vid en avrättning i Kronoby 1786 och hans skriftväxling med den herrnhutiskt inspirerade Anna Kristina Silahka. Introduktionen och några av textkommentarerna är skrivna av professor emeritus Gustav Björkstrand. De andra kommentatorerna i bandet är biskop emeritus Erik Vikström, professor emeritus Bo Lindberg och professor Kaisa Häkkinen.

Utgivare
Maren Jonasson, Pertti Hyttinen
Utgivningsår
2016
ISBN
978-951-583-241-2
Sidantal
572
Serie
Chydenius Samlade skrifter
Seriedel
5
Samlade skrifter 5

Författarpresentation

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. Inget ämne var honom främmande. I sina skrifter behandlar han allt från fri seglation, fri tillgång till officiella dokument, skriv- och tryckfrihet, kemi och mekanik till koppympning, potatisodling, sociala missförhållanden, religiös tolerans och predikokonst. Chydenius tillbringade sin barn- och ungdom i Sotkamo och Kuusamo i de nordöstligaste delarna av det svenska riket och fick sin första tjänst i Nedervetil i Österbotten. År 1770 blev han kyrkoherde i Karleby och stannade där fram till sin död 1803. Under frihetstidens kanske mest intensiva riksdag 1765–1766 steg den orädde kaplanen fram på den lagstiftande och maktägande arenan. Under den gustavianska tiden och vid riksdagarna 1778–1779 och 1792 gav han upprepade prov på sitt politiska och sociala engagemang. Sitt okuvliga rättspatos behöll han livet ut. Den röda tråden i hans författarskap är friheten.

I samma serie

Samlade skrifter 1
Anders Chydenius

Samlade skrifter 1

1751–1765
2012
I den första av fem delar möter vi bl.a. den unge studenten Chydenius som poet och senare den politiske ordvirtuosen vid riksdagen 1765.
Samlade skrifter 2
Anders Chydenius

Samlade skrifter 2

1765–1776
2013
I band 2 ingår skrifter från riksdagen 1765–1766 till mitten av 1770-talet, då Chydenius ställdes inför en ny utmaning: Hur skulle han förhålla sig till Gustav III:s återställda kungamakt?
Samlade skrifter 3
Anders Chydenius

Samlade skrifter 3

1777–1803
2015
Kyrkoherden Anders Chydenius var en föregångare för de demokratiska idéerna i Norden. Han försvarade såväl frihandel och näringsfrihet som tjänstehjonens rättigheter, och han arbetade för utvidgad yttrande- och religionsfrihet.
Samlade skrifter 4
Anders Chydenius

Samlade skrifter 4

Predikningar över tio Guds bud 1781–1782
2016
Den fjärde delen i kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius Samlade skrifter innehåller hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävling.