Marika Tandefelt

Prima vara!

Språk- och stilhistoriska studier i finlandssvenska och svenska varuhusannonser under 1900-talet
Vad säger språket i tidningsannonser om språkbruket och språkets utveckling? Marika Tandefelt analyserar svensk språkutveckling under 1900-talet genom att studera tidningsannonser som varuhusen Stockmann i Helsingfors och Nordiska Kompaniet i Stockholm har publicerat. Hur förändras språket i tidningsannonserna i jämförelse med den allmänna språkutvecklingen? Förändras språket i olika takt i Sverige och Finland?
Utgivare
Camilla Wide
Utgivningsår
2013
ISBN
978-951-583-266-5
Sidantal
221
Serie
Studier i nordisk filologi
Seriedel
85
Prima vara!

I samma serie

Konstruktioner i interaktion
Mona Forsskåhl

Konstruktioner i interaktion

de e som resurs i samtal
2009
Uttrycket ”de e” är en praktisk liten sträng som används på många olika sätt i samtal på svenska. I sin undersökning analyserar Mona Forsskåhl utdrag från olika typer av samtal och resultaten av analysen sammanför hon i en konstruktionsgrammatisk beskrivn
Sydösterbottnisk syntax
Ann-Marie Ivars

Sydösterbottnisk syntax

2010
Hur bildas fraser och satser på dialekt? Det är frågan för Sydösterbottnisk syntax, som ger en framställning av fras- och satsläran i dialekt och lokalt stadsmål i södra Österbotten.
Talet lever!
Therese Leinonen

Talet lever!

Fyra studier i svenskt talspråk i Finland
2015
I denna bok studeras variation och förändring i åboländska dialekter och i finlandssvenskt stadsspråk, utifrån färskt talspråksmaterial insamlat vid SLS.