Marianne Maans

Musik och människor

folkmusik från Kristinestadsnejden
Folkmusiker Marianne Maans har lyssnat på traditionsarkivens bandinspelningar från Sydösterbotten och valt ut 61 melodier för denna bok. Melodierna presenteras i text och noter och en CD med arkivinspelningarna följer med boken. Ann-Mari Häggman berättar om sydösterbottnisk musiktradition och presenterar traditionsbärarna och miljön.
Utgivare
Finlands svenska folkmusikinstitut i samarbete med SLS/Folkkultursarkivet
Utgivningsår
2006
ISBN
952-9669-25-9
Sidantal
152
Musik och människor